Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Euro vaevleb poliitilise riskipreemia küüsis

August 21, 2018 13:25

Meeleolud turgudel on püsinud võrdlemisi positiivsed. Sentimenti on toetanud teated sellest, et Hiina ja USA plaanivad taastada läbirääkimised kaubandustüli leevendamiseks. Samuti on Türgiga seotud sündmused rahunemas. Geopoliitiliselt on olukord erinevate teemade lõikes siiski jätkuvalt habras ning risk-off meeleolud võivad kiirelt hoogu koguda. Valuutaturgudel on esialgu liikumised olnud väheulatuslikud, dollar on nädalat alustanud tugevnemisega ning euro on pisut nõrgenenud.

Euro on vaevlenud viimasel ajal poliitiliste murede küüsis. Türgi liiri suure nõrgenemise järgselt kerkisid kahtlused, et see võib ohustada ka Euroopa pankasid. Samas ei ole need hirmud laiemat kinnitust leidnud ning see aitas eurol möödunud nädalal mõnevõrra kosuda. Lisaks on euro jaoks taas tundlikuks teemaks tõusmas Itaalias toimuvad poliitilised arengud. Sealses parlamendis on hoogu kogumas 2019. aasta riigieelarve arutelud ning turgudele on ebakindlust külvamas üha suurenevad kahtlused kas Itaalia kavatseb EL-i eelarvereegleid järgida või mitte. Populistlik valitsus on erinevate avaldustega andud põhjust selles kahelda.

Itaalia võimalik kõrvalekaldumine EL-i fiskaalpõhimõtetest ajaks surve alla riigi võlakirjaturud ning õõnestaks turgude usku euroala terviklikkuse jätkusuutlikkuse suhtes. See on ka euro jaoks n.ö. poliitilist riskipreemiat suurendanud. Itaalia rahandusministeerium peaks oma eelarveprognoosid teatama septembri lõpus ning siis peaks ka selguma defitsiidi plaanitav ulatus. Euro kosumist soosiks mõistagi Itaallaste vastutustundlikkus. Kui aga vahepealse aja jooksul turuosaliste kahtlusi hajutada ei suudeta, jääb kuni septembri lõpuni teema eurot koormama.

Sel nädalal on euroala makronäitajate poolelt tähelepanu all neljapäeval avaldatavad PMI indeksid. Juulis suutis euroala tööstuse PMI kuue languskuu järel kosuda ning positiivse üllatuse pakkuda. Sellele lisaks oli ka euroala II kvartali kasvunumber oodatust tugevam. Seega on euroala majanduse kosumise ootused vaikselt kerkimas. Kui ka augusti PMI-d pakuksid positiivse üllatuse, võiks euro mõnevõrra tuge saada. Praeguste poliitiliste riskide tõttu võiksid makronäitajad eurosse olulisi liikumisi tuua siiski üksnes juhul, kui need erinevad ootustest suurel määral.

Nädala jooksul võib turgudele volatiilsust tuua ka USA-s Jackson Hole's Föderaalreservi poolt korraldatav kolmepäevane keskpankade konverents, mis algab neljapäeval. Ajaloost võib meenutada, et antud üritusel on kõlanud mitmed sõnavõtud, mis on turgude jaoks andnud uusi vihjeid kekspankade edasistest sammudest ning seetõttu toonud valuutadesse olulisi liikumisi. Kas ka seekord tundlikke kommentaare tulekul on, selgub mõne päeva pärast. Igal juhul on se Jackson Hole'st tulevad sõnumid kindlasti turuosaliste radaril.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

 1. Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:
 2. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 3. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 4. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 5. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 6. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 8. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 9. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 10. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.