Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfondi kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.
Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Euroala majandus tugev, kuid euro suund on siiski EKP kujundada

September 22, 2017 16:38

Meeleolud turgudel on olnud viimastel päevadel erisuunalised ning üldist riskivalmidust on mõnevõrra kammitsenud põhja-Korea ja USA vaheline sõnasõda. Aasia suunalist sentimenti on mõjutanud Hiina riigireitingu langetaine S&P poolt. Ka valuutaturgudel on nädala jooksul mitmed olulised paarid liikunud trenditult ning muutnud suunda vastavalt uuele infole.

Euro on nädala alguses ilmnenud nõrkusest üle saanud. Euro on dollari vastu tagasi võtnud praktiliselt kogu liikumise, mille kolmapäevasel Föderaalreservi (FED) istungil avaldatud uudised dollari ostusurve läbi EUR/USD paarile tõid. Toetust on eurole lisanud reedel avaldatud tugevad euroala ostujuhtide (PMI) indeksite näidud. Nii euroalas tervikuna, kui Saksamaal ning ka Prantsusmaal ületasid teenuste ja tööstuse PMId konsensuse ootusi. Sealjuures kerkis euroala tööstuse PMI viimase kuue aasta kõrgeimale tasemele ning vaid ühel korral enne 2008. aasta kriisi on antud näitaja olnud kõrgemal. Seega viitavad PMId taaskord, et euroala majanduse tervis on praegu vägagi korralik.

Ainus muidugi mis Euroopa Keskpangale (EKP) mõningast muret teeb, on madal inflatsioon. Hiljutisel istungil langetas EKP oma järgnevate aastate inflatsiooniprognoose ning vaatamata headele majanduse väljavaadetele ei usu keskpank seega, et hinnakasv lähiajal märkimisväärselt kiireneks. Seetõttu ei ole ka euroala positiivsete majandusuudiste mõju eurole viimasel ajal ülemäära tugev olnud. Võrreldes USA ja Euroala rahapoliitika väljavaateid ning turuosaliste usku keskpankade nägemusse, siis hetkel on turuosalised ilmselgelt oluliselt skeptilisemad FEDi kui EKP tegevuse osas.

Eurole on pikaajaliselt toetavaks asjaoluks olnud ajalooliselt allahinnatud hinnatase dollari suhtes. Kuid euro edasist tugevnemist hoiaks tagasi see kui suureneksid kahtlused, et EKP ei saa ka kahe aasta möödudes alustada intresside kergitamisega. Kuigi EKP alustab peagi võlakirjade ostuprogrammi koomale tõmbamisega ning sellekohased uudised on eurole positiivselt mõjunud, otsustab suurel määral valuuta suhtelise atraktiivsuse teiste valuutade suhtes intressitasemete erinevus. Kui inflatsioon euroalas jääb pikema aja jooksul (kauemaks kui 2-3 aastat) allapoole 2% ei ole EKP-l baasintresse nulltasemest kõrgemale tõsta ning sellise stsenaariumi juurdumine turuosaliste teadvuses vähendaks oluliselt euro suunalist optimismi.

Austraalia dollar (AUD) on sel nädalal liikunud vägagi volatiilselt. Euro suhtes on AUD jäänud püsima viimastel kuudel kujunenud vahemikku. Samas on AUD dollari suhtes viimaste nädalate põhjade lähedal. Kõrgendatud kauplemisaktiivsust on suunanud uudised sellest, et reitinguagentuur S&P langetas Hiina riigireitingut. Seda esimest korda peale 1999. aastat. Reitinguagentuur tõi põhjenduseks kiirelt kasvava Hiina võlakoormuse, mis seab üha enam ohtu sealse majandusstabiilsuse. Kuna Austraalia on kaubavahetusega tihedalt Hiinaga seotud, on ikka ja jälle Hiina kohale kerkivad murepilved tundlik teema ka AUDi jaoks. Senikaua kui Hiina majandus siiski suudab stabiilsust säilitada, peaks reitinguga seotud uudiste mõju jääma lühiajaliseks.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

 1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.