Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Eurol seisab ees uus jõukatsumine poliitiliste riskidega

Juuni 27, 2018 18:10

Turgudel on jätkuvalt domineerimas risk-off meeleolud kuna üha enam on suurenemas kartused, et USA poolt algatatud kaubandussõda võib globaalse majanduskasvu ohtu seada. Valuutaturgudel on seetõttu sel nädalal müügisurve all kannatanud toorainevaluutad (AUD, NZD, CAD). Euro ning dollar on püsinud suhteliselt väheliikuvad kuna näib, et turuosalised ootavad edasiseks positsioneerumiseks uusi sisendeid.

Euro puhul on jätkuvalt mõju avaldamas Euroopa Keskpanga (EKP) viimasel istungil välja öeldud eelkommunikatsioon intresside ning rahatrüki osas. Lisaks on mitmed EKP liikmed istungile järgnenud sõnavõttudes korranud ettevaatlikku vaadet. Seisukoht, et EKP ei plaani intresse tõsta mitte enne 2019. aasta suve, on veelgi pessimistlikumalt kajastumas turuosaliste ootustes – Eonia forwardkõvera põhjal on ilmne, et esimest deposiidiintressi tõstmist oodatakse praegu alles 2019. aasta detsembris.

Euro jaoks on poliitilised riskid taas tugevamini päevakorras - Saksamaal on pingestumas suhted kahe koalitsioonipartei vahel (CSU ja CDU), kellest CSU (Kristlik-Sotsiaalne Liit) on üha valjemalt väljendamas soovi muuta rangemaks immigratsioonipoliitikat. Samuti on SCU seisukohtades märgata vastumeelsust EL integreerimise püüdlustele. Seega on ka EL-i tuumikriigis Saksamaal päevakorda tekkinud euroskeptilisus, mis võib euro poliitilist riskipreemiat lähiajal veelgi oluliselt suurendada.

Homme algav EL-i tippkohtumine, kus peateemaks on immigratsioonipoliitika, tõotab kujuneda seega oluliseks tõehetkeks Saksamaa poliitiliste väljavaadete suhtes. Negatiivseim stsenaarium võib olla see, et vaid kolm kuud ametis olnud Saksamaa valitsuskoalitsioon laguneb immigratsiooniküsimuste tõttu. Juhul kui tippkohtumisel ilmneb, et EL-i liikmesriikide üksmeel rändekriisi lahendamise suhtes on oodatust veelgi vähesem, võib euro saada arvestatava müügisurve osaliseks.

Dollar on sel nädalal suutnud vahepealsest langusest mõnevõrra kosuda. Seda ei ole suutnud takistada ka teisipäeval avaldatud CB tarbijausaldusindeksi oodatust nõrgem näit. Tegemist on järjekordse USA makroindikaatoriga, mis on viimasel ajal ootustele alla jäänud (eelmisel nädalal elamukinnisvara statistika ja regionaalne tööstusaktiivsuse indeks). Sellise tendentsi jätkumise korral peaks edaspidi ka alanema ootused Föderaalreservi (FED) intressitõstmiste suhtes. Täna avaldatav kestvuskaupade tootjate tellimuste ülevaade on seetõttu kindlasti oluline – kui ka see toob pettumuse, võiks dollaris näha müügihuvi.


Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

 1. Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:
 2. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 3. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 4. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 5. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 6. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 8. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 9. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 10. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.