Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Euroopa Keskpanga istungi ootuses

Juuli 19, 2017 14:56

Vaatamata mõningasele närvilisusele on turgudel püsimas positiivsed meelolud. Nädala oodatuimaks sündmuseks on Euroopa Keskpanga istung ning sellega seotud ootused on jätkuvalt peamiste sentimendi kujundajate hulgas. Suurimateks liikujateks valuutaturgudel on olnud müügisurve alla sattunud naelsterling, dollari ja euro kahevõitluses on ülekaal jätkuvalt viimase pool.

Euro alustas nädalat uute tippude ründamisega dollari suhtes, samuti on naelsterlingi suhtes lähenetud aasta tippudele. Ülejäänud olulisemates paarides on liikumised jäänud tagasihoidlikemateks. Üldine hinnang turuosaliste poolt Euroopa Keskpanga (EKP) tegemiste suhtes on see, et neljapäevane istung peaks tooma uudiseid praeguse rahapoliitika stimuleerimisprogrammi koomale tõmbamise osas. Ühest küljest peaks EKP küll olema ettevaatlik, et turud liialt optimistlike sõnumite peale üle ei reageeriks. Teisalt aga on vajalik turge piisavalt pikalt ette valmistada, tulevasteks rahapoliitika suunamuutusteks.

Arvestades seda kui ulatuslikud liikumised tõi kaasa Mario Draghi juunis tehtud sõnavõtt (Draghi vihjas väga üldiselt, et EKP on mõtlemas tugimeetmete vähendamise ja lõpetamise peale), on vägagi tõenäoline, et ka seekord on eurosse tulekul volatiilsust. Kuna euro on viimasel ajal dollari suhtes märkimisväärselt tugevnenud ning turgudel oodatakse EKP-lt uusi optimistlikke sõnumeid, oleks EUR/USD puhul uute tippude ründamiseks vaja suhteliselt tugevat positiivset üllatust. Oodatust mõnevõrra ettevaatlikum EKP sõnum võik seega tuua kaasa EUR/USD-le suurema liikumise, sedakorda siis allapoole suunas.

Dollari müügisurvet erinevate paaride lõikes on viimastel päevadel suunanud USA suunalt tulevad sõnumid. Nii andis järjekordse tagasilöögi president Trumpiga seotud ootustele uudis sellest, et plaanitav tervishoiureform ei saanud piisavalt toetust Vabariiklaste käest. Seega on veelgi ilmsem, et Trumpi partei siseselt on võimalike uute sammude osas erimeelsusi ning USA majanduse lubatud kujul reformimine ei pruugi õnnestuda. Seega on dollarile soodsad arengud (maksude reformimine, infrastruktuuri investeeringute programm) kiiresti muutumas vähetõenäolisteks ning pigem hakkavad suuremat tähtsust saama negatiivsed riskid.

Naelsterling on saanud müügihuvi osaliseks kuna juunikuu inflatsiooniraport kujunes oodatust tagasihoidlikumaks. Sellega ühines Ühendkuningriik (UK) paljude teiste piirkondadega, kus viimasel ajal on hinnakasvu tempo näidanud alanemise märke. Kuigi UK inflatsioon on teiste arenenud riikide kekspankade mõistes kõrge (juunis 2,6% vs. oodatud 2,9%), peaks selle järsk alanemine andma Inglise keskpangale (BOE) signaali, et intresside kergitamisega ei ole põhjust kiirustada.

Kas keskpankurite hiljutistesse rahapoliitika karmistamisele vihjavatesse sõnavõttudesse oleks põhjust inflatsiooni statistika tõttu korrektuure teha, on veel vara öelda. Kui aga selgub, et inflatsiooni aeglustumine ei ole ajutine (nii nagu seda näeb näiteks FED-i juht Janet Yellen), vaid pigem võib seda öelda hinnakasvu vahepealse kiirenemise kohta, sel juhul peavad ka muutuma turgude hinnangud. See aga peegeldub omakorda valuutade liikumises - väiksem optimism inflatsiooni osas on üldjuhul valuutat nõrgestava mõjuga. Kuna keskpankade ühes peamiseks tegutsemise sisendiks on inflatsiooni arengud, jääb inflatsiooni dünaamika nii UK-s kui mujal valuutaturgude põhiliste suunakujundajate hulka.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.