Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Euroopa Keskpank ei kinnita ega lükka ümber QE pikendamist

Oktoober 21, 2016 14:21

Oodatud Euroopa Keskpanga (EKP) istung ei toonud küll selgust rahapoliitika edasiste sammude osas. Kuid ridade vahelt lugedes on enamus turuosalisi tõlgendanud eilseid EKP sõnumeid selliselt, et suure tõenäosusega pikendatakse märtsis stiimulprogrammi. Selle kinnituseks on euro jätkanud langust, kuid peale hiljutisi suuri liikumisi on tõenäoliselt päevakorras konsolideerumine.

Euro asus vahetult peale eilset EKP istungi pressikonverentsi algust tugevnema ning EUR/USD kerkis korraks lausa 1,1039 juurde. Ajutise optimismipuhangu tõi Mario Draghi sõnum, et varaostuprogrammi (QE) pikendamise küsimust istungil ei arutatud. Lootused, et see võiks tähendada QE lõppu 2017. aasta märtsis kustutas aga Draghi kiirelt, öeldes, et ka QE lõpetamist või vähendamist ei arutatud sel korral. Euro asus seejärel nõrgenema ning on dollari suhtes taas uusi põhju tegemas.

Praeguseks on EUR/USD vajunud allapoole 1,09 taset ning seega on jagu saadud ka Brexiti referendumi järgsetest põhjadest. Viimati võis paari näha nii madalal tänavu märtsis. Teiste olulisemate valuutade suhtes on euro ka Austraalia dollari vastu uusi põhju tegemas. EUR/AUD testis eile 1,4145 taset, viimati oli paar nii madalal 2015.aasta juunis. EUR/AUD puhul on kaasa aidanud toorainete kosumine ning ka Austraalia korralikud majandusnäitajad viimasel ajal, mis on vähendanud kartusi, et Austraalia keskpank võiks täiendavalt intresse kärpida.

Sarnaselt septembri istungile oli Draghi ka seekord vägagi napisõnaline kui jutuks tuli võimalik QE pikendamine. QE tulevikku puudutavate küsimuste puhul kasutas Draghi põhilise standardvastusena väljendit, et antud teema ei olnud seekord arutlusel. Põhjendusena ütles EKP juht seda, et EKP majandusolukorra hinnang ning makroprognoos valmib detsembriks ning seda sisendit kavatsetakse kasutada ka edasise tegevuse planeerimiseks.

Siiski ütles Draghi, et QE lõpetamine päevapealt märtsis, kui esialgne lõpptähtaeg saabub, on

vähetõenäoline. See kinnitas, et EKP leebe rahapoliitika jätkumine ei peaks olema kahtluse all, ning et pigem on küsimus kas viie kuu pärast jätkatakse võlakirjade oste praeguses, suuremas või väikesemas mahus. Arvestades finantssektori nõrka seisu, on ka täiendav intresside kärbe vähetõenäoline. Selgus EKP tegevuse osas peaks saabuma suure tõenäosusega detsembri algul ehk juba seitsme nädala pärast (8.detsembril).

Senikaua jääb euro pigem muude valuutadega seotud uudiste mõju alla. EUR/USD puhul eeldaks languse jätkumine loomulikult USA ja FED-iga seotud positiivsete stsenaariumide realiseerumist.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.