Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Euroopa positiivsed uudised hetkel eurot ei toeta

Veebruar 21, 2017 14:09

Nädal on alanud riskivaradele soosivalt. Lähipäevil on üheks turgude suunajaks see kas hiljuti olulisemalt sentimenti mõjutama pääsenud Euroopa poliitilised mured saavad leevendust või mitte. Samuti on turuosalised pingsalt ootamas uudiseid USA majanduse elavdamise meetmete kohta. Makronäitajatest on täna kõneainet pakkumas euroala PMI indeksid. Nädala jooksul on ka tulekul mitmeid sõnavõtte Föderaalreservi liikmetelt.

Euro on veebruari jooksul enamike olulisemate paaride lõikes nõrgenenud, enim Austraalia dollari (AUD), USA dollari ning jeeni suhtes. Mingil määral on dünaamikat kujundanud Euroopa poliitiliste teemadega seonduv. Samas on nii AUDi kui dollari poolt olnud piisavalt argumente tugevnemiseks. Seega ei saa rääkida üldisest euro nõrkusest vaid pigem mitmete tegurite koosmõjust, mis viimasel ajal ei ole eurot soosinud. Arvestades Prantsusmaa presidendivalimiste eelset segast seisu (euro-vastane kandidaat Le Pen on teistest konkurentidest ees, kuid valimissüsteemi iseärasuste tõttu siiski tema võitu tõenäoliseks ei peeta), on euro siiski hästi vastu pidanud.

Euro immuunsust poliitilistele teguritele iseloomustab ka asjaolu, et kuigi esmaspäeval peetud eurogrupi läbirääkimised IMF-iga Kreeka abiprogrammi jätkamise osas, kujunesid väidetavalt positiivseteks, ei ole euro täna üles näidanud tugevnemise märke. Kui eelnevalt oli süvenemas kartus, et IMF ei nõustu ilma Kreeka laenukoormuse restruktureerimiseta abiprogrammis osalema, siis eile olevat ELi ja IMFi esindajad saavutatud üksmeele edasiste meetmete osas, mis peaksid tagama Kreekale jätkusuutlikuma fiskaalolukorra. Seega võib euro reaktsiooi põhjal öelda, et Kreeka riskide kartus ei olnud veel turgude hinnatasemetesse jõudnud.

Täna avaldatud euroala PMI indeksid on taas pakkunud positiivse üllatuse ning PMI koguindeks (teenuste-ja tööstussektor kokku) kerkis tasemele 56,0 vs. oodatud 54,3. Optimism näib suurenevat mitte üksnes USA ettevõtjate puhul vaid see on hoogustumas ka Euroopas. Kui see kuu või paari jooksul ka tegelikes kasvunäitajates kajastuma hakkab, võiks euroala kasvutempo lähikvartalitel veelgi kiireneda. Vaatamata PMI üllatustele ei ole euro siiski veel positiivselt reageerinud, pigem on mõnevõrra hoogustunud müügihuvi. Võimalik, et suunda on kujundamas välisraha sissevool, mis positsioonide võtmisel on euro riskide maandamise läbi tekitanud langusssurve.

Dollar on viimastel päevadel mõnevõrra kosunud. Teotust on muuhulgas toonud USA makrouudised. Eelmisel nädalal avaldatud USA jaanuarikuu jaemüüginumbrid ületasid taas ootusi ning kinnitasid, et eratarbimine tugev kasv on püsimas. Samuti üllatas vahepealsete tagasilöökide järgselt positiivselt elamuehituse statistika. Lisades siia juurde oodatust kiirema inflatsiooni jaanuaris, on selge, et Fedi jaoks kasvab surve intresside tõstmisega jätkata.

Täna ning homme-ülehomme esinevad sõnavõttudega mitmed Fedi liikmed. Kui märtsi istungil soovitakse intressikergitamine ära teha, peaks turgude ootusi veel kujundama. Seega võib Fedi poolt lähiajal antavast kommunikatsioonist üht-teist välja lugeda ning vastavalt võib dollar olla antud teemaliste vihjete suhtes üsnagi tundlik. Kolmapäeval avaldatav Fedi istungi protokoll võiks olla huvipakkuv, kuid kuna eelmisel nädalal tutvustas Janet Yellen oma hiljutisi seisukohti kongressi ees, siis tõenäoliselt jääb turgude reaktsioon pigem tagasihoidlikuks.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.