Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets Pty Ltd

Reguleeritud Austraalia Väärtpaberite ja Investeeringute Komisjoni (ASIC) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:500 tavaklientidele
 • Kaitse volatiilsuse eest
 • Negatiivse kontojäägi poliitika
Veebileht on saadaval ainult inglise keeles
JÄTKA

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets Cypros Ltd

Reguleeritud Küprose Väärtpaberite- ja Börsikomisjoni (SySEC) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • ICF kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
Veebileht on saadaval ainult inglise keeles
JÄTKA
Märkus: Kui sulgete selle akna ettevõtet valimata, nõustute jätkama FCA (UK) regulatsiooni alusel.
Märkus: Kui sulgete selle akna ettevõtet valimata, nõustute jätkama FCA (UK) regulatsiooni alusel.
Finantsjärelevalve fca efsa

FED ei üllatanud, euro taas poliitika küüsis

September 28, 2018 15:11

Nädal valuutaturgudel on olnud ootuspäraselt küllaltki volatiilne ja nii euro kui dollar on teinud ulatuslikke liikumisi. Täna on nii Euroopast kui USA-st tulekul inflatsiooniga seotud uudiseid ning seetõttu võib üllatuste korral eurosse ja dollarisse veelgi suuri liikumisi jaguda.

Euro alustas nädala märkimisväärse spurdiga ning EUR/USD testis esmaspäeval ka 1,18 taset. Kauaks paar juunis viimati nähtud tasemetele siiski pidama ei jäänud. Ostuhuvi eurosse tõi Euroopa Keskpanga (EKP) juhi Mario Draghi sõnavõtt, milles ta turgude jaoks üllatuslikult euroala inflatsiooni suhtes küllaltki optimistliku vaate võttis. Draghi sõnul on euroala tööturu paranev olukord suurendamas palgasurvet ning seetõttu peaks ka üldine hinnakasv kiirenema. Positiivset reaktsiooni oli märgata rahaturul ning praeguseks ootavad turud esimest intressitõstmist EKP poolt septembris 2019.

Päev hiljem püüdis aga teine EKP esindaja Peter Praet leevendada turgude reaktsiooni, öeldes, et Draghi kommentaarid ei sisaldanud midagi uut. Ilmselt ei soovi EKP, et turgude ootused muutuksid liialt optimistlikeks. Hilisem kõrgete ootuste korrigeerimine juhul, kui inflatsioon siiski prognoosidele ei vasta, tooks kaasa turgudele liiga palju volatiilsust, mis ei ole keskpanga huvides. Euro sai nädala teises pooles siiski tagasilöögi, üheks peamiseks põhjuseks on olnud Itaalia valitsuse eelarvearutlustega seonduvad kartused. Täna on euroala inflatsioon võimeline tooma eurosse volatiilsust.

Dollar reageeris kolmapäeval avaldatud FED-i istungi pressiteatele ning hilisemal pressikonverentsil avaldatud uuele infole esialgu vägagi leigelt. FED ei toonud ootuspäraselt suuri üllatusi. Baasintresside tõstmine kolmandat korda sel aastal oli vägagi oodatud, samuti ei olnud olulist uut infot FED-i intressiprognoosides. Nn. dot-plot e. mediaanprognoos viitab, et FED ootab sel aastal veel ühte, järgmisel aastal kolme ning 2020 aastal ühte intressitõstmist. Seega peaks aastal 2020 baasintress jõudma 3.25% juurde, mis oleks ka pikemaajalisem neutraalne tase.

Turgude ootused on hetkel märksa mõõdukamad ning aastaks 2020 nähakse baasintressi 2,75% juures. Rahulik reaktsioon uuele FED-i infole on kajastumas ka võlakirjaturgudel – liikumised FED-i järgselt on olnud väheulatuslikud ning ilmselt ei ole seekordsed rahapoliitika sõnumid andnud põhjust positsioneerumist muuta. Täna on USA suunalt tulekul eratarbimiskulutuste hinnaindeks, mis on ka FED-i jaoks üheks lemmikinstrumendiks hinnasurve vaatlemisel. Konsensus ootab kuiseks muutuseks 0,1%, see viitaks, et aastane eratarbimise hinnakasv püsiks 2,0% juures.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud. Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

 1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 85% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.