Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Fed-i optimism toetab dollarit pigem lühiajaliselt

Juuni 20, 2017 17:24

Turud on jätkamas ettevaatlikku ja valikulist liikumist. Kuigi mitmed olulised aktsiaindeksid uuendasid esmaspäeval tippe, ei ole optimismilaine sama hooga jätkunud. Valuutaturgudel on mõningast kosumist märgata dollaris, langejate hulgas on euro. Suhteliselt sündmustevaese nädala olulisemate makrouudiste seas on reedesed euroala PMI indeksid. Samuti on mitmeid keskpanga esindajate kõnesid, mis valuutadesse volatiilsust võivad tuua.

Dollar. Turud on seedimas möödunud nädalal peetud Föderaalreservi (Fed) istungilt saabunud infot. Vaadates USA intresside dünaamikat, on ilmne, et turuosalised on jätkuvalt skeptilised Fed-i vaate suhtes. Intresside arengut vaadates võib küll täheldada lühemates perioodides intresside kerkimist – USA riigivõlakirjade intressikõverate võrdluses on näha, et aasta algul (sinine joon) olid kuni 2-aastase tähtajaga võlakirjade tulusused madalamal kui praegu. Samas olid pikema tähtajaga võlakirjadel tulusused aasta algul tänastest tasemetest kõrgemal


Mitmete kommentaatorite hinnangute kohaselt võib Fed-i praegust suhteliselt agressiivset vaadet (Fed-i liikmete mediaanprognoosi kohaselt tõstetakse sel aastal veel korra baasintressi ning järgmisel aastal kolm korda) pidada nn. rahapoliitiliseks valearvestuseks (policy error). Seda peamiselt seetõttu, et USA inflatsioon näitab alanemise märke ning majanduse tervis näib haavatav. Võrreldes 1. juuni ning 19. juuni intressikõverat on näha, et juuni algusega võrreldes on intressid pikemates tähtaegades allapoole tulnud. Seega ei ole ka Fedi istungi järgselt intressiturgudel mingit uut optimismi tekkinud.

Samas viitab Fed-i kommunikatsioon aga jätkuvalt veendumusele, et ka sel aastal on esimese kvartali (ja osaliselt ka teise kvartali) majandusnäitajate nõrgenemine ajutise iseloomuga. Samuti usutakse, et inflatsiooni aeglustumine on ajutine. Seega – kui Fed-i hinnang USA majanduse käekäigule peab paika, peaks lähikuudel või kvartalitelt makronäitajad uuesti positiivseid üllatusi pakkuma. Sellisel juhul peaksid ka USA intressid märkimisväärselt kerkima hakkama. See omakorda oleks oluliseks toetuseks dollarile.

Dollari ja euro omavaheline vahekordehk EUR/USD dünaamika sõltub jätkuvalt euroala ja USA majanduse ning intressiväljavaadete erisustest. Kui USA majandusnäitajate kosumine realiseerub, kuid samal ajal püsib ka Euroopa suhtes praegune positiivsus, on kasvamas ootused Euroopa Keskpanga (EKP) stimuleerimisprogrammi lõppemise suhtes. Seega tähendaks mõlema piirkonna majandusnäitajate hea seis, et pikemas perspektiivis on EUR/USD-l suuremad võimalused kõrgemale liikumiseks.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.