Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

FED-i vaade ei ole dollari optimismi suurendanud

September 23, 2016 14:57

Sentimenti turgudel on sel nädalal toetanud teadmine, et keskpankade ekspansiivne rahapoliitika jätkub. Nii Jaapani kui USA keskpankade poolt edastatud sõnumid ei ole valuutaturgudele siiski väga suuri raputusi toonud, seega võib öelda, et rahapoliitika poolest aktiivne nädal märkimisväärsed üllatusi ei toonud.

Dollar on peale kolmapäeval peetud Föderaalreservi (FED) istungit mõnevõrra nõrgenenud. Kui enne istungit liikus dollari indeks 95,80 piirkonnas, siis hetkel on indeks 95,40 taseme ümbruses. Liikumisulatus on vägagi kitsas kuna FED-i retoorika oli üsnagi ootuspärane. Kui eelmises kvartalis tehtud hinnangu kohaselt ootasid FED-i liikmed sel aastal kahte intressitõstmist, siis nüüd vastavalt uuendatud prognoosile nähakse sel aastal ühte intressitõusu. Muus osas kasutas FED varasemaga võrreldes üsnagi samaväärseid hinnanguid säilitades mõõduka optimismi, kuid rõhutades riskide olemasolu.

Sellegipoolest kasutati seekord väljendit, et riskid on lähiajal tasakaalus. Viimase aja istungitel sarnast määratlust majanduse tervise suhtes kasutatud ei ole ning viimati võis sellist hinnangut FED-ilt kuulda enne eelmise aasta detsembrit, mil alustati intresside tõstmisega. Seega võib tegemist olla nn. "koodsõnadega" millega püütakse turgudele signaliseerida, et novembris-detsembris suure tõenäosusega intressitõstmine tuleb. Sellise vihjamise eesmärgiks on turgude ootuste juhtimine, et vältida üllatuste teket ning seeläbi ülemäärast volatiilsust, mis kõigutab üldist finantstasakaalu.

Omaette küsimuseks on see kui USA majanduses jätkub negatiivsete üllatuste seeria ka järgnevatel kuudel. Sel juhul oleks vägagi tõenäoline, et FED lükkab taas intressitõstmise edasi ning tulemuseks oleks arvestatav FED-i usaldusväärsuse langus. Arvestades turgude suhteliselt mõõdukat volatiilsust FED-i viimaste istungite ümber, võib öelda, et FED on väga hästi hakkama saanud turgude ootuste juhtimisega. Kuigi sel nädalal antud indikatsioonide täideviimine on vägagi tingimuslik, on intressitõstmise retoorikas domineerinud 2016 aasta ajamääratlus. Seega oleks novembris-detsembris (oktoobris FED istungit ei pea) mittetõstmine korralikuks pettumuseks.

Kui aga FED siiski ootusi ei peta ning lähikuudel järgmise tõste ära teeb, on dollaril muidugi võimalused tugevnemiseks. Arvestades aga seda, et FED-i värskendatud intressiprognoos viitab oodatavale madalamale intressitasemele tulevikus, võib dollari tõusupotentsiaal jääda võrdlemisi piiratuks. Seda eriti valuutade suhtes, mille asukohamaa majanduste ning intressikeskkonna väljavaated on paranemas. Siia võib tingimuslikult paigutada näiteks euro ja naelsterlingi - valuutad, mis on võimelised madalate ootuste tõttu dollari suhtes tugevalt käituma.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.