Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

FED-i vaade toetab dollarit, inflatsioon fookuses

Veebruar 15, 2017 09:55

Turud on jätkuvalt USA-st tulevate sündmuste meelevallas. Eelmise nädala lõpus teatas president Trump, et peagi tullakse välja maksu-uuendustega ning antud uudise ootus on olnud põhiliseks positiivse sentimendi kujundajaks. Lisaks on turgude käitumist mõnevõrra mõjutanud Föderaalreservi (FED) juhi Janet Yelleni eilne sõnavõtt.

Dollar leidis eile ostuhuvi kuna Yelleni seisukohti tõlgendati oodatust mõnevõrra optimistlikemana. USA kongressi ees FED-i rahapoliitika kohta aru andes oli Yellen majanduse väljavaadete osas üsnagi positiivne. Kuigi FED-i juht ei maininud intressitõstmise osas ajalisi määratlusi ega ka tõstmiste plaanitavat arvu, oli Yellen seisukohal, et FED võib tegutseda juba järgmistel istungitel. Seega võiks laual olla ka võimalus jätkata intresside tõstmisega juba märtsikuu istungil. Turud näevad selle tõenäosuseks hetkel siiski vaid 18%.

Viimasel ajal on kõlanud seisukohti, et FED võib hakata täiendava rahapoliitika tööriistana kasutama bilansimahu vähendamist (loobudes aeguvate võlakirjade reinvesteerimisest). Yellen siiski antud võimalust lähiajal otstarbekaks ei pidanud öeldes, et kuigi pikaajaliselt on bilansimahu vähendamine vajalik, on reinvesteerimine kavas senikaua kui intresside tõstmisega ollakse piisavalt kaugele jõutud. Seega ei peaks võtma tõsiselt kartusi, et FED-i ostutoe kadumine ja/või täiendav müügisurve USA riigivõlakirjades võiks lähiajal suure intressitõusu kaasa tuua.

Yellen kordas oma varasemat seisukohta, et intresside tõstmisega liialt kaua viivitamine võib kaasa tuua lisariske, kuna hiljem tuleks sel juhul rahapoliitikat karmistada liiga kiires tempos. Antud seisukoht on ilmselt üks infokildudest, mida turuosalised tõlgendasid dollarit toetavana (viidates, et FED on praegu kaldumas pigem kiirema kui aeglasema intressitõusu ajakava poole). Kindlasti on aga oma osa FED-i tegelikes sammudes sellel, milline on USA makronäitajate suund lähiajal. Juba täna on tulekul jaanuari inflatsiooniraport. Dollari optimismi püsimiseks oleks hädasti vaja, et alusinflatsioon vastaks vähemalt ootustele (konsensuse prognoos kuise muutusena +0,2%).

Naelsterling liikus teisipäeval inflatsiooni uudiste mõjul. Kuigi jaanuaris kerkisid Ühendkuningriigis (UK) hinnad viimaste aastate kiireimas tempos kerkides 1,8%-ni, jäi see siiski ootustele alla 0,1 protsendipunkti võrra. Nael reageeris esialgu suureneva müügisurvega, kuid hiljem siiski taastus enamike paaride lõikes. Inglise keskpanga jaoks on tegemist mitte just lihtsa situatsiooniga. Inflatsiooni peamine tekitaja on Brexiti toel nõrgenenud nael, kuid tavapärast hinnatõusu ohjamise tööriista - intresside kergitamist - on keerukas kasutada kuna lähiaastatel on majanduse väljavaate osas palju määramatust. Nael on ka edaspidi tundlik poliitiliste uudiste suhtes ning tavapärased mõjutegurid võivad kursi kujunemises väheolulisemaks jääda.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.