Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Guarantee Fund
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.
Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

FED turge ei üllatanud, dollari kosumine nõuab uusi positiivseid uudiseid

Mai 03, 2018 13:03

Föderaalreservi (FED) istung ei toonud seekord olulist uut infot, kuid dollar on hiljutise tugevnemise järgselt mõnevõrra hoogu maha võtnud. Nädala kokkuvõttes on siiski dollar olnud üks tugevamaid liikujaid. Edasine dollari suund sõltub paljuski USA makronäitajate arengust ning FED-i edasistest sammudest.

Dollar. Kuna FED-il ei olnud plaanis istungijärgset pressikonverentsi ning uusi prognoose ei avaldatud, oli kogu tähelepanu keskmes istungi pressiteate sõnastus. Üldiselt oli istungi kokkuvõte sisult sarnane paari eelneva kuu omaga. Välja toodi tööturu seisundi jätkuvat paranemist ning mainiti, et vaatamata mõningate makronäitajate ootustele allajäämisele on USA majandus jätkuvalt heas seisus. Seetõttu on FED-i hinnangul vajalik jätkata intresside tõstmisega varasemalt väljendatud prognoosidele vastavas tempos.

Pressiteate sõnastuse olulisim muutus puudutas aga inflatsiooni hinnangut. Kuna viimastel kuudel on USA-s koos palgakasvuga ka tarbimisega seotud inflatsioon näidanud kiirenemise märke, on FED seisukohal, et erinevus alusinflatsiooni ja tavainflatsiooni vahel on vähenenud ning mõlemad peaksid FED-i ootuste kohaselt lähiajal püsima soovitud 2% taseme läheduses. Turgude olematu reaktsioon antud sõnastuse muutusele viitab, et tegemist ei olnud üllatusega, kuna viimaste kuude inflatsiooni statistika ning muud makronäitajad on FED-i suunalist optimismi juba suurendanud.

Kui FED märtsikuu istungil avaldas oma viimase vabaturukomitee liikmete intressiprognoosi, viitas mediaanhinnang, et sel aastal võib kokkuvõttes oodata kolme intressitõstmist. Nüüd on aga vaikselt ootused tõusmas ja FED-ilt oodatakse juba enamat. Seega on 12-13. juunil toimuv järgmine FED-i istung tõenäoliselt juba sündmusterohkem ja võimalik, et ka suurema mõjuga turgudele. Juunikuise istungi suhtes ootavad turud pea 100% tõenäosusega järgmist intressitõstmist, kui uuendatud intressiprognoos vihjab veel täiendavale kahele intressitõstmisele sel aastal, võiks dollar praegust kosumist jätkata.

Samas on II kvartal viimaste aastate jooksul pea eranditult olnud periood, mil USA makronäitajad jäävad konsensuse ootustele alla. Seda statistilist omapära on seletatud metoodika iseärasuste ja muu tehnilise taustaga, kuid turgude jaoks on see enamasti toonud ootuste jahenemise nii rahapoliitika kui intresside dünaamika suhtes. Kui lähiajal antud seaduspärasus ennast taas ilmutaks ning ka inflatsiooni osas mõõdukamaid arenguid tooks, oleks FED-il ning ka turuosalistel põhjust võtta ettevaatlikum vaade.

Seega võiks järgnevate nädalate jooksul avaldatavad USA makronäitajad olla suurema tähelepanu all kuna võimalikud negatiivsed üllatused tooksid intressiootuste jahenemise ning võiksid mõjutada ka FED-i hinnanguid. Juba reedel on tulekul USA tööturu raport, mille puhul peaks suurima olulisusega olema palgastatistika. Selleks, et praegune paranev optimism dollari suhtes püsiks, peaks sissetulekute kasvu kiirenemine jätkuma ootuspärases tempos.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

 1. Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:
 2. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 3. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 4. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 5. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 6. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 8. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 9. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 10. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.