Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

FEDi optimism toetab dollarit

Juuni 15, 2017 15:38

Viimaste päevade sentiment turgudel on olnud heitlik. Taas on ülekaalus riskikartlikud meeleolud ning peamised aktsiaindeksid on languses. Valuutaturgudel on teemaks dollari mõningane tugevnemine, kuna Föderaalreservi istungilt tulnud rahapoliitika uudised on olnud oodatust mõnevõrra optimistlikumad.

Dollar käitus eile ootuspäraselt volatiilselt kuna oli Föderaalreservi (FED) istungi päev. Täiendavat mõju avaldasid seekord ka enne FED-i uudiseid avaldatud USA makronäitajad. Kuigi laialdane arvamus on olnud see, et USA majanduse tagasilöök I kvartalis oli ajutine, ei kinnitanud eile avaldatud jaemüügiraport ning ka inflatsiooninumbrid seda ootust. Mais langesid jaemüügimahud aprilliga võrreldes 0,3% vs. oodatud kasv +0,1%. Inflatsiooni puhul on sarnaselt muudele piirkondadele ka USA-s märgata aeglustumise märke. Tavainflatsiooniks aprilliga võrreldes kujunes -0,1% ning alusinflatsiooniks 0,1%. vs. oodatud +0,2% mõlema puhul.

Seda kas ja millises ulatuses käesoleval kvartalil taastumine aset leiab, on küll vara öelda, kuidkuna ootused on selles osas kõrgel, omab vastupidine info turgudele märkimisväärset mõju. Seda oli ilmekalt näha ka eile, kui dollar läks inflatsiooni ning jaemüügiuudistele vahetu reaktsioonina langusesse. Dollari indeks testis 96,30 piirkonda, mis oli viimati päevakorras 2016. aasta novembris. Ka EUR/USD puhul oli eile peaaegu käeulatuses 1,13 piir, mis märgib eelmise aasta novembrikuiseid tasemeid.

FED-i istung tõi ootuspärase intressitõstmise ning mõnevõrra ootamatult jäi FED-i intresside edaspidine prognoos muutumatuks. Vastavalt ootab FED sel aastal veel ühte intressitõstmist ning järgmisel aastal kolme. Seega on ilmne, et oodatust madalam inflatsioon viimastel kuudel ei ole FED-i pessimistlikumaks muutnud. Kuna USA tööturg on lähedal täishõive seisundile ning töötuse määr allpool inflatsioonisurvet mittetekitava taseme (NAIRU), peaks palgasurve lähiajal inflatsiooni ülespoole suruma hakkama. See on kindlasti üheks FEDi optimistliku vaate aluspõhjuseks. Lisaks ütles FED-i juht Yellen, et inflatsiooni puhul on viimaste kuude alanemist mõjutatud pigem ühekordsed tegurid.

Kas dollar jaksab praegustelt tasemetelt veelgi kosuda, sõltub kindlasti oluliselt sellest kas USA majanduse taastumise ootused siiski peavad paika. Kui seda ei juhtu, oleks ootuspärane ka mõne aja jooksul tööhõive langusesse pöördumine, mis sunniks FED-i oma intressiprognoose üle vaatama ning optimismi mõõdukamaks korrigeerima.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.