Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

FEDi optimism USA majanduse suhtes püsib

Mai 04, 2017 15:25

Lühike kauplemisnädal on kulgenud valdavalt positiivsete meeleolude saatel. Valuutaturgudel on peamised paarid liikunud võrdlemisi kitsas kauplemisvahemikus. Nädala suurimate liikujate hulgas on jätkuvalt nõrgenev jeen. Lähipäevade peamisteks oodatud sõnumiteks on USA tööturu-uudised, kõneainet pakub ka Föderaalreservi kolmapäevane istung.

Austraalia dollar (AUD). Sel nädalal on istungit pidanud ka Austraalia keskpank (RBA) Ootuspäraselt jättis RBA intressid muutmata. RBA on jätkuvalt stimuleerivas faasis, kuna viimastel aastatel on kaevandusbuumi pöördumise tõttu Austraalia majanduses olnud kasvu aeglustumise periood. Samas on selle kaasnähtuseks suurem aktiivsus eluasemeturul ning kinnisvarahindade ülemäärane tõus ja elanike laenukoormuse kasvon saamas probleemiks ka Austraalias. Seetõttu on RBA-l võimalused edasisteks intressilangetusteks piiratud.

Sellegipoolest on RBA pigem säilitamas praegust stimuleerivat poliitikat, kuna tööturu arengutest tingituna on palgakasv aeglane ning inflatsiooni surve seetõttu piiratud. RBA juhi Philip Lowe'i sõnul ei ole palgakasvu kiirenemist veel mõne aja jooksul oodata. AUD on jätkanud nõrgenemist ning turuosalised on praegu ootustes kaldumas pigem mõõdukalt langevate mitte aga tõusvate intresside suunas (aasta lõpuks intressikärpe tõenäosus 10%). AUD-ile on survet avaldamas ka rauamaagi hindade järsk langus viimasel ajal. Seega on fundamentaalsed tegurid jätkuvalt AUD-i nõrgenemist soosimas.

Dollar suutis vahetult peale Föderaalreservi (FED) istungit mõnevõrra tugevneda, kuid praeguseks on istungieelsed tasemed taastunud. Tegemist oli tavapärasest väheolulisema istungiga, kuna seekord pressikonverentsi ei peetud ning prognoose ei uuendatud. Ootuspäraselt ei sisaldanud istungi pressiteade uut informatsiooni. Huvipakkuvaks oli aga asjaolu on, et FED-i hinnangul oli I kvartali nõrk kasv ajutine. FED ootab, et kasv sel aastal jätkub mõõdukas tempos, ning et tööturg liigub jätkuvalt täishõive suunas. FED ootab, et inflatsioon stabiliseerub 2% läheduses, ning et lähiajal on majanduskasvu peamised riskid tasakaalus.

Samas on viimasel ajal ridamisi USA makronäitajaid pakkunud negatiivseid üllatusi. Ka USA I kvartali kasv jäi suhteliselt kesiseks (0,7% vs oodatud 1,3% ja IV kvartali kasv 2,1%).Tõenäoliselt arvestab FED viimastele aastatele omase mustriga, mille kohaselt on aasta esimeses kvartalis kasv jäänud oodatust madalamaks ning seevastu aasta teises pooles ootusi ületanud. Sellise ootuse mitterealiseerumisel on muidugi põhjust rahapoliitika koomaletõmbamise plaanid üle vaadata. Hetkel ootavad turud sel aastal vähem kui kahte intressitõstmist ning juunikuise intressitõstmise tõenäosus on 70%.

Lähiajal võib dollarisse volatiilsust tuua tööturunäitajate avaldamine reedel. Kui nii töökohtade lisandumise kui palgakasvu numbrid kujunevad samuti oodatust tagasihoidlikumad, jätkub dollari müügihuvi. Kuna aga ootused on pigem kaldu nõrgemate numbrite suunas, võiks suurema liikumise dollarisse tuua positiivne üllatus. Reedel on sõnavõttudega üles astumas mitu FED-i Vabaturukomitee liiget ning ka FED-i juht Janet Yellen. Seega võib ka värske info FED-i seisukohtadest dollarit mõjutada.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.