Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

FEDi soov alustada bilansimahu vähendamist sel aastal dollarit ei toeta

Aprill 06, 2017 15:24

Turud on sel nädalal liikunud heitlikult. Globaalse riskisentimendi jaoks tundlik geopoliitiline olukord on siiski püsinud suhteliselt rahulik. Valuutaturgudel on nädala jooksul liikumised jäänud suhteliselt väheulatuslikeks, täheldada võib mõningast toorainevaluutade nõrgenemist. Dollar on aga nädala esimese poole tugevuse praeguseks käest andnud.

Dollar on eelmisel nädalal ja käesoleva nädala esimeses pooles toimunud kosumise järgselt mõnevõrra nõrgenenud. Dollari indeks on siiski suutnud püsida ülevalpool 100,0 taset. Dollari eelneva kosumise üheks põhjuseks võis olla asjaolu, et president Trumpi majanduse elavdamise plaanide osas tekkinud kahtlused ei ole ülemäära suurenenud. Samal ajal on USA makronäitajate poolelt tulnud jätkuvalt korralikke numbreid. Esmaspäeval avaldatud tööstuse PMI indeks alanes küll eelmise kuuga võrreldes, kuid ettevõtete optimismi on siiski jätkuvalt väga kõrgel tasemel (tööstuse PMI indeks 57,2).

Üheks paljude arutelude keskseks küsimuseks on see kas tegelik majanduse seis vastab sellele, mida nö. ettevaatavad indikaatorid näitavad. Kui PMI indeksid ja muud sentimenti peegeldavad majandusindikaatorid on üldjuhul väga tugevas korrelatsioonis majanduskasvu ja üldise majandusaktiivsusega, siis aegajalt hälbivad tegelikud majandusnäitajad (nö hard data) sentimendil baseeruvatest näitajatest (nö. soft data). Sel nädalal on USA suunalt tulemas tööturu uudiseid ning see on üks tõehetk, mis peaks näitama kas tööturu tugev trend on jätkumas. Esmase positiivse vihje andis kolmapäevane prognoositust tugevam ADP erasektori tööturu üleaade.

Huvipakkuv oli ka kolmapäeval avaldatud Föderaalreservi (FED) istungi protokoll. FED-i märtsis peetud istungil kõneletu põhjal näib endiselt olevat jõus ootus, et sel aastal toimub veel kaks intressitõstmist. Mõningaseks üllatuseks turgudele oli aga asjaolu, et FED plaanib hakata oma bilansimahtu vähendama juba selle aasta lõpupoole ehk oodatust varem. Praeguse korra kohaselt investeerib FED peale hoitavate võlakirjade lunastustähtaja saabumist laekunud vahendid uutesse võlakirjadesse hoides seeläbi bilansimahu stabiilsena. Turgude konsensus ootas eelnevalt bilansimahu vähendamise alguseks järgmise aasta keskpaika.

Kuna bilansimahu vähendamine on iseenesest finantstingimusi kitsendav areng, võiks selle kaasnähtuseks olla see, et FED jätkab intresside tõstmist 2018. aastal mõnevõrra mõõdukamas tempos. Sellisele olukorra tõlgendusele viitab ka asjaolu, et USA intressid eile mõnevõrra langesid ning samuti ilmnes dollari puhul mõõdukas müügisurve, mis siiski ülemäära suureks ei paisunud. Kui tõepoolest läheb nii, et FED tõstab sel aastal intresse enne aastalõppu veel kahel korral ning seejärel teeb mõningase pausi, et bilansimahtu vähendada, võiks tegemist olla dollari jaoks olla mõõdukalt nõrgestava signaaliga.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.