Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Finantssektor rõhub endiselt turge

September 30, 2016 17:08

Kuigi nädala jooksul oli turgudel mitmeid optimismi puhanguid, on siiski sentiment üsnagi haavatav. Finantssektori probleemid Euroopas on praegu peamiseks meeleolude kõigutajaks ning kindlasti on antud teema võimeline ka edaspidi riskivalmidust halvama. Valuutaturgudel on risk-off domineerimine soosimas Šveitsi franki ning jeeni. Euroopa mured on aga müügihuvi toonud eurosse.

Euro on täna saanud viimase paari nädala suurima müügi osaliseks. Kuigi neljapäeval avaldatud Saksamaa inflatsiooninumbrid kujunesid oodatust kõrgemaks, tõi täna avaldatud euroala inflatsiooniraport pettumuse. Tavainflatsioon kerkis küll ootuste kohaselt 0,4% juurde eelmise kuu 0,2% juurest (teotatuna naftahindade aastataguse võrdlusbaasi kerkimisest), kuid alusinflatsioon jäi vastu ootusi eelmise kuuga samale tasemele. Arvestamata energiahindu on hinnakasv euroalas siiski jätkuvalt kasin ning euro tänane müügisurve peegeldab suurenenud ootust Euroopa Keskpanga (EKP) täiendavaks stimuleerimiseks.

Samas sai euro suurem müügihoog alguse koos Euroopa aktsiaturgude avanemisega ehk mõned tunnid enne inflatsiooniraporti avaldamist. Seepärast võib nõrkuse taga näha ka finantssektori probleemidest tulenevat muret euros nomineeritud varade pärast. Tõenäoliselt on euro müügile hoogu andnud investorid muudest piirkondadest, kes kuhjudes oma euro riske vähendamas on. Seega võib Euroopa finantssektori probleemide edasine eskaleerumine tuua eurosse täiendavat müügisurvet. Uuel nädalal on euroala makrouudiste poolelt kalender üsnagi hõre, seepärast on euro suunda kujundamas pigem muude valuutadega seotud uudised ning ka pankade arengud.

Jeen on ebakindlatele aegadele iseloomulikult jätkanud tugevnemist. Euro suhtes on seljataga kolm eelnevat nädalat tõusu ning hetkel on käesoleva nädala arvestuses samuti paistmas, et jeeni tugevnemistrend püsib.Veidi teine on olukord USD/JPY puhul - kui nädala algul lähenes paar viimase kuu madalaimale tasemele jäädes pidama napilt 100,0 piirimail, siis hetkel on on paar liikumas 101,30 piirkonnas. Vastukaaluks jeenile tugevdavalt mõjuvatele risk-off meeloludele on Jaapani makronäitajad toonud ka sel nädalal uusi pettumusi ning see on omakorda jeeni müügihuvi toonud.

Jaapani inflatsiooniraport näitas, et septembris jäid hinnatrendid muutumatuks - alusinflatsioon septembris jäi püsima -0,5% juures ning deflatsiooni piirkonnas on näitaja olnud viimased kuus kuud järjest. Ilmselgelt ei ole Jaapani keskpanga (BOJ) senised pingutused deflatsiooniga võitlemisel vilja kandnud ning sarnase olukorra kestmine suurendab turgude ootusi BOJ uute sammude kasutuselevõtuks. Kui tavapäraselt on rahapoliitika täiendav leevendamine valuutale edasise nõrkuse signaaliks, siis jeeni puhul on olukord keerulisem kuna mängu võib tulla turgude kartus BOJ võimaluste ammendumise kohta, mis võiks hoopiski jeenile tugevdavalt mõjuda.

Ka Jaapanis on järgmisel nädalal makrouudiseid võrdlemisi napilt, mistõttu jääb jeen suuresti turgude sentimendi meelevalda. BOJ on korduvalt öelnud, et USD/JPY puhul on 100,0 tase, mille juures ollakse valmis turgudel sekkuma. Kui järgmisel nädalal avaldatavad USA tööturu näitajad turgude ootusi ei täida ning pessimism Euroopa suhtes jätkub, võib BOJ-l tegutsemise vajadus uuesti päevakorda tulla.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.