Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Inflatsioon fookuses

Mai 28, 2018 14:21

Turud on jätkuvalt geopoliitiliste uudiste mõju all ning suurem osa aktsiaindekseid lõpetas möödunud nädala miinuses. Valuutaturgudel on liikumised olnud ebakindlale sentimendile kohased – möödunud nädala suurimaks tugevnejaks olulisemate valuutade seas oli jeen. Jätkus euro müügisurve ning dollar püsis tugevana, kuid seda siiski valikuliselt. Sel nädalal võivad ka mitmed makrouudised tuua valuutadesse täiendavat volatiilsust.

Euro ei ole langust pidama saanud ning möödunud nädalal andsid sellele uut hoogu oodatust nõrgemad euroala PMI-indeksite näidud. Turgude tõlgenduse kohaselt võib Euroopa Keskpanga (EKP) jaoks majanduskasvu aeglustumine tähendada vajadust jätkata stiimulprogrammiga kauem kui praegu väljaöeldud lõpptähtaeg september 2018. Olulisim makronäitaja EKP jaoks on aga tulekul sel neljapäeval kui avaldatakse euroala inflatsiooniraport.

Möödunud kuul pakkus euroala inflatsioonistatistika märkimisväärse pettumuse (alusinflatsioon langes märtsikuu 1,1% juurest 0,7% juurde) ning paljuski seostati suurt kukkumist sesoonsete iseärasustega. Seetõttu ootab konsensus maikuus olulist hinnakasvu kiirenemist – alusinflatsiooniks oodatakse 1,0% ning tavainflatsiooniks 1,6% (vs. 1,2% aprillis). Nagu ikka toob kõrgete ootuste mittetäitumine pettumuse, mis euro jaoks võiks tühendada täiendavat müügisurvet.

Dollar tugevnes möödunud nädalal euro, Kanada dollari ning naelsterlingi suhtes, kuid nõrgenes turvasadama valuutade jeeni ning Šveitsi frangi sutes. Dollarit on viimasel ajal oluliselt tagant toetanud suurenev intresside erinevus USA ning muude piirkondade vahel. Samuti on suurenemas erinevus USA ning muude piirkondade inflatsioonitempo vahel, mis mõistagi on ka suureneva intressierinevuse peamine kujundaja. Ka USA suunalt on sel nädala tulekul hinnakasvu uudiseid – neljapäeval avaldatakse eratarbimise hinnaindeks. Üllatused antud näitaja puhul võivad dollarit korralikult kõigutada.

Võimalik USA inflatsiooni edasine kiirenemine võib siiski lähiajal dollari tugevnemist mõnevõrra vähem toetada. Sellele viitas möödunud nädalal avaldatud Föderaalreservi (FED) istungi protokoll, millest võis välja lugeda, et FED on valmis laskma inflatsioonil mõne aja jooksul liikuda soovitud tasemest kõrgemale, ilma et näeks vajadust ülemäära agressiivselt rahapoliitikat koomale tõmmata. Sel nädalal on tulekul ka USA tööturu raportid, kuid nende puhul oleks dollari kõigutamiseks vaja väga suurt üllatust.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

 1. Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:
 2. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 3. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 4. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 5. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 6. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 8. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 9. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 10. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.