Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Inflatsioon või selle puudumine kujundab ka euro suunda

Märts 24, 2017 09:39

Turgudel jätkub sentimendi testimine, nädala esimese poole negatiivsuse järel on märgata riskivalmiduse taastumist. Olulisemad aktsiaindeksid kosusid neljapäeval ning ka täna on Aasias olnud ülekaalus positiivsed meeleolud. Valuutaurgudel on tavapäraselt tugevnemas toorainevaluutad ning eelneva tugevnemise järgselt on müügihuvi nõrgestamas jeeni.

Mis puudutab Trumpi ralli või globaalse reflatsiooni kui ühe turgude peamise suunaja edasist dünaamikat, siis viimaste päevade positiivsus ei ole loomulikult vastus küsimusele millise suuna turud edaspidi võtavad. Globaalne reflatsioon ehk liikumine deflatsioonilisest keskkonnast inflatsioonilisse on olnud intresside ralli ning üldise optimismi käivitaja. Viimase poole aasta jooksul on ka inflatsiooninäitajad teinud kiire tõusu, kuid seda peamiselt naftahindade taastumise tõttu. Nüüd mil baasefekti mõju hääbuma hakkab, on reflatsiooni narratiivis kahtlejate hulk suurenemas. Sellele annab toetust asjaolu, et alusinflatsioon on enamikes piirkondades jätkuvalt visa kiirenema. Inflatsiooni ootuste jahenemine võib aga anda keskpankadele rohkem motivatsiooni lükata rahapoliitika karmistamine tulevikku.

Euro. Eelnev puudutab muude piirkondade hulgas ka Euroopat ja euroala. Kuigi viimaste kuude jooksul on euroala inflatsioon kiirenenud ei ole seda märgata olnud alusinflatsiooni puhul – ehk teisisõnu on hinnakasvu mõjutanud peamiselt energia komponent. Naftahindades on aga suurenemas hoopis korrektsiooni oht, kuna OPECi plaan tootmismahtude kärpimise läbi turgu tasakaalustada ei näi kujunevat sedavõrd edukaks kui oodati. Nafta edasine dünaamika on aga jätkuvalt oluline võtmetegur mitte üksnes globaalse reflatsiooni vaid ka turgude sentimendi jaoks laiemalt.

Euroopa Keskpanga (EKP) eelmisel istungil mainiti korduvalt sama mõtet, et inflatsiooni surve euroalas ei ole piisavalt tugev, et rääkida tugimeetmete lõpetamisest. Turuosalised siiski seda sõnumit kuigivõrd tõsiselt ei võtnud ja pigem on euro EKP istungi järgselt hoopis uut ostuhuvi leidnud ootuses, et EKP ülileebe rahapoliitika pöördepunkt on varsti paistma hakkamas. Reflatsiooni teema taandumine ning uute deflatsiooni murede esilekerkimine kahandaks aga eelnevaid ootusi ning mõjuks seeläbi eurot nõrgestavalt.

Euroala värsked inflatsiooninumbrid on tulekul nädala pärast. Kui veebruaris kerkis tavainflatsioon 2,0% juurde (olles detsembris veel 1,1% juures), siis nüüd on kiire kasvuaeg ilmselt pöördumas ning juhul kui näeme nii tavainflatsiooni kui alusinflatsiooni puhul ootustele alla jäämist, võiks see ka euro suhtes optimismi vähendada. Täna on aga euroalas PMI indeksite avaldamise päev. Ettevõtete optimism on püsinud päris tugev – veebruaris kerkis PMI koguindeks 56,0 tasemele (54,4 juurest) – kuid siit veelgi kõrgemale liikumine ja ootuste ületamine oleks juba keerukas.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.