Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Inflatsiooni aeglustumine Euroopas vähendab euro optimismi

Märts 31, 2017 14:11

Turgude sentiment on sel nädalal püsinud mõõdukalt optimistlik, samas on tänasel kvartali viimasel päeval märgata negatiivseid meeleolusid. Valuutaturgudel on nädala märksõnadeks toorainevaluutade ja dollari kosumine ning euro nõrgenemine. Täna on Euroopas kõneainet pakkumas euroala inflatsiooniraport.

Euro on hiljutise tugevnemise järgselt viimastel päevadel mõnevõrra nõrgenenud. Neljapäeval andis oma osa euro müügisurvele inflatsiooni info Saksamaalt ning Hispaaniast. Mõlema puhul viitas märtsi kiirhinnang, et hinnakasvu tempo on järsult hoogu maha võtnud. Saksamaa inflatsioon alanes 1,5% juurde eelmise kuu 2,2% juurest ning Hispaanias vastavalt 2,3%-ni eelmise kuu 3,0% juurest. Kuigi energiahindade baasefekti mõju vähenemine ei peaks olema üllatav, ootas konsensus siiski, et nimetatud kahe riigi inflatsioon sedavõrd kiiresti ei aeglustu.

Seda, et tegemist on kogu euroala puudutava tendentsiga, näitas ka tänane euroala inflatsiooniraport. Esialgse hinnangu kohaselt alanes märtsis inflatsioon euroalas 1,5%-ni eelmise kuu 2,0% juurest (konsensuse ootus 1,8%). Samuti alanes alusinflatsioon (energiahindu mitte arvestav hinnakasv) langedes 0,7% juurde vs. oodatud 0,8% ja veebruarikuu 0,9%. Seega on lisaks naftahindade mõju vähenemisele ka muud tegurid ajutist hinnatõusu kiirenemist pidurdamas ning üldise reflatsiooni väljavaateid Euroopas on nõrgenemas.

Euro on nädala kokkuvõttes nõrgenenud enamike olulisemate paaride lõikes, suurim on nõrgenemine olnud toorainevaluutade AUD ja CAD suhtes. Samuti on euro viimasel kolmel päevaldollari suhtes allapoole tulnud. EUR/USD on liikumas 1,0680 piirkonnas olles nädala algul käinud ülevalpool 1,09 taset. Tugevnenud ootused, et hinnakasvu püsiv kiirenemine euroalas ei pruugi realiseeruda, on vähendanud optimismi Euroopa Keskpanga (EKP) stiimulmeetmete lõpetamise suhtes ning kui inflatsiooni oodatust kiirem alanemine jätkuks, tooks see eurosse juba tõsisema korrektsiooni.

Dollar on nädala kokkuvõttes enamike olulisemate paaride lõikes tugevnenud. Mõningast toetust on andnud jätkuvalt soliidsed USA makronäitajad – CB tarbijausaldusindeks kerkis viimase 17 aasta kõrgeimale tasemele ning IV kvartali majanduskavu lõplik näit korrigeeriti kõrgemale 2,1% juurde varasema 1,9% hinnangu juurest. Kolmapäeval liikus ka meedias info, et president Trump plaanib 1 trilj USD mahus infrastruktuuri investeerinute kava välja kuulutada aasta lõpupoole. Investeeringud oli osa Trumpi valimislubadustest ning üks olulisi Trumpi rallit käivitavaid tegureid. Seetõttu on ka pikisilmi selles vallas uudiseid oodatud. Arvestades suurenevat skeptilisust Vabariiklaste poliitiliste ühtsuse suhtes ning tugevnevaid kartusi, et sel põhjusel ei pruugi Trump olla võimeline oma lubadusi ellu viima, võib oodata, et seni kui investeerimiskava osas turuosalistel täiendavat kindlust ei ole,ei anna sarnased üldsõnaline info alust dollari optimismi oluliseks suurenemiseks. Dollari puhul on poliitiline risk jätkuvalt tavapärasest suurema mõjuga. Võimalikke tagasilööke aitaks leevendada USA majanduse hea tervise püsimine – juba järgmisel nädalal on tulekul töötururaportid, mis on dollarile järjekordseks proovikiviks.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.