Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Inglise keskpanga kasvav optimism võib naela toetada

Juuni 25, 2018 13:24

Turud on jätkuvalt kõikuvate meeleolude küüsis ning kaubandussõja uute arengute tõttu on domineerimas ebakindlus. Üheks võtmeküsimuseks turgude edasise suuna puhul on see kuidas otsustab Hiina puhkenud kaubandustülis USA-le vastata. Valuutaturgudel on kaubandussõja eskaleerumine väljendumas eelkõige toorainevaluutade nõrkuses ning turvasadama valuutade ostuhuvis. Algaval nädalal on makrouudiste poolelt olulisimate seas euroala inflatsiooniraport ning USA tarbimiskulutuste hinnaindeks.

Euro on liikunud viimasel ajal valdavalt Euroopa Keskpanga (EKP) uudiste mõju all – lisaks hiljutiselt istungilt saabunud ettevaatlikele rahapoliitika sõnumitele kujundas liikumisi ka möödunud nädalal EKP poolt korraldatud keskpankade foorum. Nädala lõpus olid fookuses ka makronäitajad – reedel avaldatud euroala PMI indeksid ei toonud pettumust, mida paljud ootasid või kartsid. Vastupidiselt indikeerisid PMI-d, et euroala majandusaktsiivus juunikuus mõnevõrra suurenes. Sellegipoolest märkis indeksite koostaja Markit, et aasta teises pooles on euroalas riskid pigem allapoole suunaga.

Selleks, et turgude optimismi euro ja EKP intressiväljavaadete suhtes märkimisväärselt kergitada, peaks positiivseid makroüllatusi veel vähemalt paari kuu jooksul järgnema. Senikaua aga jäävad makrouudised – nii inflatsioon, kui üldised kasvunäitajad eurot oluliselt mõjutama. Juba õigepea – algava nädala neljapäeval ning reedel on tulekul euroala värsked inflatsiooninumbrid, mis üllatuste korral võivad tuua eurosse korraliku volatiilsuse.

Naelsterling oli möödunud nädalal rahapoliitika uudiste mõju all. Inglise keskpank (BOE) pidas istungit neljapäeval ning turuosaliste peamine huvikoht oli see kas BOE annab vihjeid võimalike intressitõstmiste kohta lähitulevikus. Mõningase üllatuse pakkus BOE Rahapoliitikakomitee häälte jagunemine – kui konsensus oota tulemust 7-2-0 (7 liiget pooldab intresside samaks jäämist, kaks intresside tõstmist, kaks intresside langetamist), siis tegelikult oli tulemuseks 6-3-0. Seega pooldas intresside tõstmist 3 Rahapoliitikakomitee liiget, mis on turgude jaoks oodatust positiivsem signaal.

Samuti oli BOE ühine seisukoht, et I kvartalis ilmnenud majandusaktiivsuse langus on ajutise iseloomuga, seda on kinnitanud ka hiljutised jooksvad makronäitajad. Täiendava intressitõstmist pooldava komitee liikme lisandumisele andis kindlasti kaalu juurde asjaolu, et tegemist oli BOE peaökonomistiga, mistõttu võiks uskuda, et lähiajal võib keskpanga sisemine veendumus kõrgemat intresside vajaduse osas veelgi suureneda. Hetkel on augustikuise intressitõstmise tõenäosuseks ca. 50%.

Dollar nõrgenes möödunud nädalal mitmete paaride lõikes, kuna makronäitajad tekitasid esimesi kartusi, et USA majanduse kasvuhoog võib hakata aeglustuma. Neljapäeval avaldatud Philadelphia tööstusindeksi näit osutus oodatust märksa madalamaks ja kuigi tegemist on üksnes regionaalse indeksiga, on ilmne, et turuosaliste jaoks on USA kasvutempo võimalik aeglustumine tundlik teema. Sel nädalal saavad USA makrosõnumitest enim tähelepanu teisipäeval avaldatav tarbijausaldusindeks, kolmapäeval avaldatav kestvuskaupade tootjate tellimuste ülevaade ning reedel avaldatav tarbimiskulutuste hinnaindeks. Dollari tugevuse jätkumine eeldaks negatiivsete üllatuste mitteilmnemist, vastupidine aga suurendaks müügihuvi veelgi.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

 1. Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:
 2. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 3. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 4. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 5. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 6. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 8. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 9. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 10. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.