Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Intresside normaliseerumine Euroopas veab eurot

Juuli 10, 2017 11:35

Turgudel on viimasel ajal üheks oluliseks liikumapanevaks jõuks olnud keskpankade optimistlikud kommentaarid. Ühest küljest on see kaasa toonud märkimisväärse intresside kerkimise, teisalt aga on kõrgemate intresside kartus haavanud riskivalmidust. Mõningase positiivsuse tõi aga tagasi reedel avaldatud korralikud USA makronäitajad. Dollar ei ole siiski suutnud reedest kosumist säilitada. Dollari edasise suuna osas võib mõju avaldada FED-i juhi Yelleni sõnavõtud lähipäevil ning ka USA inflatsiooni uudised.

Dollar on sel aastal järk-järgult liikunud langevas trendis, seda peamiselt makronäitajate nõrgenemise ning president Trumpiga seotud ootuste vaibumise tõttu. Samuti on eelnevast tulenev FED-i ootuste ja USA intresside ümberhinnastumine dollarit müügisurve all hoidnud. Varasemate aastate muster on olnud selline, et aasta teises pooles USA makronäitajad paranevad ning paljuski oodatakse ka sel aastal selliseid arenguid. Esimeseks võimalikuks märgiks, et sesoonsus peab paika, oli reedel avaldatud USA tööturu raport, mis tõi positiivse üllatuse uute töökohtade osas.

Kui konsensus ootas juunis 175 000 uue töökoha lisandumist, siis tegelikult kujunes näitajaks 222 000. See on viimase nelja kuu suurim juurdekasv ning korralik paranemine maikuu 152 000 võrreldes. Juunikuu tööturu arengute üldist tugevat muljet oli siiski varjutamas palgakasvu jätkuvalt mõõdukas tempo (juunis +2,5% aastatagusega võrreldes). Kuigi FED usub, et tööhõive jätkuv kasv peaks ühel hetkel inflatsioonile survet avaldama hakkama, on selle peamiseks mehhanismiks ikkagi palkade kiirenev kasvutempo – senikaua kui hõive jätkab kasvu kuid palgasurve püsib mõõdukas, ei peaks ka inflatsioonile tööturu poolt tugevat mõju olema.

Tõenäoliselt on just USA inflatsiooni keskpärane väljavaade läbi oodatust kehvema palgakasvu põhjuseks miks tööturu raportile järgnenud dollari ostuhuvi jäi lühiajaliseks. Lähiajal on turgude tähelepanu USA inflatsiooni arengutele kindlasti märkimisväärne. Seetõttu on sel reedel avaldatav USA inflatsiooniraport oluline ning võib üllatuste korral tuua korralikku volatiilsust. FED-i juht Yellen astub üles kolmapäeval ning neljapäeval rahapoliitika ülevaatega USA esindajatekojas.

Euro on vahepealse korrektsiooni järgselt ootuspäraselt taas ülespoole liikumas. Tuge on andmas intresside kerkimine toetatuna Euroopa Keskpanga (EKP) uuenenud vaatest. Kui euroala makrostatistika püsib praegusel positiivsel kursil ning ka inflatsiooninäitajate osas jätkub mõõdukas tõusutrend, oleks ootuspärane, et euroala intresside tõus jätkub. Euroala intressikõverate võrdluses on näha, et veel kuu aega tagasi ulatus euroala AAA reitinguga riigivõlakirjadel keskmiselt negatiivse tootlus kuni 7-aastase tähtajani, siis nüüd on juba 6-aastaste võlakirjade keskmine tootlus positiivne.


Intresside tõus puudutab siis eelkõige pikema tähtaja intresse – lühem periood, ehk see, mida kontrollib EKP, jääb jätkuvalt negatiivsele territooriumile senikauaks kui intresside kergitamine päevakorda tuleb. Kuid nagu viimase aja sündmused näitavad – piisab väga madalate ootuste korral (veel mõned nädalad tagasi ei usutud, et EKP on lähiajal valmis arutama rahapoliitika karmistamise plaane) vähesest, et turge liikuma panna. Sel nädalal on euroalas makrouudiseid tulekul minimaalselt, seega võib rohkem mõju avaldada intressturgude areng. EKP-ga seotud sõnumite osas on uut infot ilmselt vähe, kuna nädala pärast peetakse istungit ning tegemist on sellele eelneva nö. vaikse perioodiga.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.