Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Intressiootused toetavad dollarit

Märts 01, 2017 12:28

Turud on viimasel ajal liikunud USA president Trumpi majandusuuenduste avaldamise ootuses. Teisipäeval vastu kolmapäeva esitaski Trump kongressile esialgse info, mis küll jäi üsnagi üldsõnaliseks. Turgude esmane reaktsioon näib olevat suhteliselt leige. Dollarit on aga tugevdamas Föderaalreservi (Fed) intressiootuste kosumine.

Dollar on saanud täiendava ostuhuvi osaliseks ning dollari indeks on testimas viimase kuu tippe 101,70 piirkonnas. Kauaoodatud USA maksumuudatuste ja investeeringute kava detailide osas kolmapäeval olulist selgust ei saabunud. President Trump lubas aga taas, et suurejooneline maksuleevendus on peagi tulekul, ning et 1 triljoni USD ulatuses investeeringuid rakendatakse vastavalt varasematele plaanidele. Seega jääb turuosaliste positiivne ootus tõenäoliselt vähemalt niikauaks püsima kui on selgunud täpsem info, milline saab uuenduste võimalik mõju ja ajakava olema.

Dollarile on positiivselt mõjunud Fedi liikmete sõnavõtud, milles on kõlanud täiendav optimism ja hinnang intressikergitamise vajalikkuse kohta. Nii ütles Fedi liige William Dudley eile, et üldine taust intressitõstmistega jätkamiseks on vägagi toetav. Ootused märtsikuu Fedi istungi suhtes on viimaste päevadega väga tugevalt kerkinud. Kui veel möödunud reedel hinnati märtsi istungi intressitõstmise tõenäosuseks 40%, siis nüüd on see juba 80%. Seega on juba vägagi tugev ootus, et Fed märtsis reageerib. Lähema nädala sündmused peaksid aga näitama kas sellesuunaline optimism on õigustatud.

Juba sel reedel esineb sõnavõtuga Fedi juht Janet Yellen. Kui Yellen nõustub, et aeg uueks intressikergitamiseks on küps, peaks see ka tema retoorikast välja paistma. Seega on reedel iga Fedi juhi sõna väga suure tähelepanu all. Kindlasti on oluline ka see milliseks kujuneb järgmisel nädalal avaldatav USA tööturu raport. Kui eelmisel kuul avaldatud tööturu statistika näitas palgakasvu aeglustumist, siis sarnase dünaamika jätkumine võiks olla signaal Fedile, et inflatsiooni surve võib olla alanemas. See omakorda annaks võimaluse intressitõstmisega viivitada. Seega võib dollari jaoks ees olla volatiilne periood. Kui turgude ootused on märtsi osas siiski liialt ette-ruttavad, on dollaril pettumus väljendusena langusruumi märkimisväärselt.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.