Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Itaalia hirm luurab

Mai 30, 2018 17:49

Hirm Itaalia ning euroala väljavaadete pärast on üha rohkem turge suunamas ning geopoliitika on ka muude teemadega jätkuvalt väga tugevaks sentimendi mõjutajaks. Euro on jätkuvalt surve all ning valuutaturgudel üldisemalt on risk-off teema oluliseks liikumiste kujundajaks. Kuigi sel nädalal on avaldatud ja avaldamisele tulemas mitmeid olulisi makrouudiseid, on sellises olukorras nende mõju tavapärasest nõrgem.

Euro on täna küll mõnevõrra kosunud, kuid teisipäeval uuendati mitmete paaride lõikes viimase aasta põhjasid. Kuigi otseselt ei ole veel Itaalia osas selgust, millise suuna sealne poliitika võtab, on turge hirmutamas võimalikud stsenaariumid, millede hulgas on Itaalia euroalast lahkumine ja terve euroala ebakindel tulevik. Praeguse seisuga näib olevat kindel, et praegusest euroskeptilisest koalitsioonist asja ei saa, kuna Itaalia president on püüdnud oma vetoõigusega olukorda mõnevõrra leevendada. Seega peaks uued valimised ees seisma sügisel, mis aga paljude arvates võivad tinglikult kujuneda rahvahääletuseks euroalas

Suure tõenäosusega on uute valimiste korral euroskeptiliste jõudude populaarsus taas vägagi kõrge ning üheks põhiteemaks võib saada Itaalia edasine staatus euroalas. Mida tõenäolisem tundub turuosalistele Itaalia lahkumine, seda enam sattuvad surve alla Itaalia võlakirjad, kuna kasvab oht võlakohustuste restruktureerimise või nendest lahtiütlemise suhtes. See kõik meenutaks vägagi hästi aastaid 2011-2012, mil sarnaste sündmuste keerises oli Kreeka. Mis muudab praeguse olukorra Itaalia puhul märksa keerulisem on muidugi suurusjärkude erinevus – Itaalia võlakoorem täna on ligi 2,3 triljonit eurot ning Kreeka sarnast abipaketti sellise summa jaoks paraku teha ei ole võimalik.

2012. aastal oli üheks oluliseks turgude usu taastajaks Euroopa Keskpank (EKP) esindatuna Mario Draghi poolt, kes oma 12. juulil peetud kõnes lausutud kuulsate sõnadega "whatever it takes" aitas kummutada hirmu, et võlakirjaturugudelt kaob nö. põhi alt ehk hädaolukorras puudub Kreekal viimase võimaluse laenuandja. Ka täna on euroala riikidel olemas mehhanismid, mis aitavad keerulises turuolukorras tagada finantseeringut. Sealhulgas on EKP-l jätkuvalt olemas meede nimega OMT (Outright Monetary Transactions), mis lubab vajadusel teha võlakiraturgudel tugioste, et tagada mõistlik intressitase. Samas eeldab OMT, et abivajav riik abisaamiseks kvalifitseeruks. Euroskeptilise valitsuse puhul oleks see tõenäoliselt välistatud.

Seega on praegusel juhul turuosalistel usk vägagi madal, et EKP suudaks Itaalia võlakriisi puhkemisel olukorda kuigivõrd stabiliseerida. Muutuse positiivsuse suunas võiks tuua arengud, kus praegused euroskeptilised parteid kinnitavad soovi jätkata euroalas. Kas selleni jõutakse on loomulikult küsitav, kuid sellisel juhul võiks euro kergendusralli olla märkimisväärne. Kui aga realiseerub stsenaarium, mis toob sügisel uued valimised, võib vahepeal püsiv ebakindlus eurosse märkimisväärselt uut müügisurvet tuua. Sellisel juhul oleks ka tõenäoline EKP märksa ettevaatlikum rahapoliitika vaade (stiimulprogrammi lõpetamine lükkub veelgi kaugemasse tulevikku), mis omakorda eurot veelgi nõrgestaks.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

 1. Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:
 2. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 3. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 4. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 5. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 6. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 8. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 9. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 10. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.