Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Jaapani keskpanga madalamad ambitsioonid hoiavad jeeni tagasi

November 04, 2016 15:00

USA presidendivalimiste murepilved on jätkuvalt turuosaliste peade kohal meeleolusid suunamas. Kuigi viimased arengud ei ole toonud muutusi Clintoni-Trumpi vastasseisu, viitab jätkuv turgude negatiivsus, et käimas on positsioneerumine Trumpi võimaliku võidu suunas. Muud olulised uudised ei ole suutnud turge kuigivõrd mõjutada, ka tänane USA tööturu raport ei suutnud dollarisse ja mujale märgatavat mõju tuua.

Dollar on suutnud eelnevate päevade müügisurve järel mõnevõrra stabiliseeruda. Kui tavapäraselt toob töötururaport dollarisse korraliku volatiilsuse, seda isegi suhteliselt ootuspäraste numbrite korral, siis seekord jäid liikumised vaevumärgatavateks. Tegemist on ilmselgelt märgiga sellest, et turuosalised on pigem valmistunud või valmistumas teisipäevaseks presidendivalimiste tulemusteks. Juhul kui enne teisipäeva olulisi murranguid kandidaatide küsitlustulemustes ei saabu, võib dollari väiksem aktiivsus püsima jääda.

Kuigi tööturu raporti peamine fookusnumber - uute töökohtade arv kujunes ootustest nõrgemaks (161 000 uut töökohta oktoobris vs. oodatud 174 000), kujunes positiivseks asjaolu, et septembrikuu numbreid korrigeeriti ülespoole 35 000 võrra. Samuti on positiivne töötasude statistika, mille kohaselt kerkis tunnitasu kuine kasv 0,4% juurde. See teeb palgakasvuks aastases arvestuses 2,8%, mis on kiireim tempo alates 2009 aastast.

Korralike makronäitajate tõttu on nüüd peamiseks kaalukeeleks saamas valimistulemus ning eelkõige turgude reaktsioon sellele. Valimistulemuste järgselt on uuel nädalal tähelepanu saamas FED-i liikmete sõnavõtud. Neljapäeval astub ülesse James Bullard ning reedel Stanley Fischer. Juhul kui valituks osutub Trump ning järgneb ulatuslik risk-off reaktsioon, on kindlasti turuosalised väga suure huviga ootamas vihjeid FED-ilt kuidas uus olukord edasist rahapoliitikat ning eelkõige detsembris oodatud intressitõstmist mõjutada võib.

Jeen. Kuigi sentimendi langus on püsinud juba mitmeid nädalaid, ei ole seekord täheldada tavapärast mustrit ehk jeeni laiapõhjalist tugevnemist. Jeen on küll sel nädalal tugevnenud nii dollari, Austraalia dollari kui euro suhtes. Kuid pigem on jeeni paaride puhul liikumisi mõjutanud muude valuutadega seonduvad arengud. Üheks mõjutajaks on siin olnud intresside globaalsed arengud - tavapäraselt mõjub jeenile nõrgestavalt üldine intresside tõus. Rahapoliitika sündmustest nädala jooksul oli oluline kindlasti ka Jaapani keskpanga (BOJ) istung.

BOJ ei võtnud ootuspäraselt midagi uut ette. Kuid kvartaalse majandusprognoosi raames alandati taas seniseid inflatsiooniprognoose. Nüüd oodatakse 2% inflatsioonieesmärgini jõudmist alles 2019 märtsis. Samuti mainiti, et riskid nii inflatsiooni kui majanduskasvu osas on allapoole. Seega on BOJ võtnud varasemast ettevaatlikuma vaate ning pigem ootab ees rahapoliitika täiendav leevendamine. Septembris välja kuulutatud intressikõvera kontrollimismeede jääb ilmselt hätta inflatsiooni kergitamise osas.

Kõige ootuspärasem järgmine samm BOJ-le oleks täiendav intresside kärpimine. Ilmselt on tõusmas turgude ootused seniproovimata meetmete (helikopterraha) osas. Eelneva taustal on jeeni pikaajaline suund pigem nõrgenev. Sellist arengut toetaks ka globaalne intresside jätkuv tõus. Samuti oleks nõrk jeen üks võimalus importida mujalt maailmast Jaapanisse vägagi vajalikku inflatsiooni.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.