Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Jaapani keskpanga optimism ei pruugi jeeni ümber pöörata

Detsember 20, 2016 10:48

Sündmused turgudel viitavad, et nö. Trumpi ralli on hoogu maha võtmas. Aktsiaturgude liikumine on muutunud selektiivseks ning mitmetes piirkondades on päevakorras korrektsioon. Ka võlakirjaturgudel on müügisurve järel näha ostuhuvi ning intresside alanemist. Sellegipoolest on dollaril jätkunud jõudu uuendada tippe. Jaapani keskpanga istung kulges suuremate üllatusteta ning jeeni reaktsioon on jäänud tagasihoidlikuks.

Dollar sai toetust esmaspäeval kui Föderaalreservi (FED) juht Janet Yellen ütles, et peale aastaid kestnud majanduse aeglast taastumisperioodi on USA tööturg liikumas kümnendi tugevaimasse faasi. Selline seisukoht täiendab möödunud nädalal peetud FED-i istungil kõlama jäänud optimistlikku tooni. Dollari tugevnemise jätkumine viitab, et FED-i uuendatud vaade (FED-i liikmete mediaanprognoosi kohaselt kerkib baasintress 2017. aastal 75 bp võrra varem oodatud 50 bp asemel) võib dollarit lähiajal veelgi toetada. Seda iseäranis siis kui makrouudised ja FED-i retoorika üksteist täiendavad.

Kuna turgudele on kohe-kohe jõudmas pühadeperiood, võib vähesem kauplemisaktiivsus ning madalam likviidsus põhjustada liikumiste võimendumist. Nädala tähtsaimad makrosõnumid USA suunalt on tulemas neljapäeval kui avaldatakse täpsustatud III kvartali majanduskasvu hinnang, kestvuskaupade tootjate tellimuste statistika ning töötu abiraha taotlejate numbrid. Dollari liikumine on olnud tugevam naelsterlingi, Austraalia dollari, jeeni ning euro suhtes. EUR/USD on liikumas allpool 1,04 piiri ning on seega lähedal FED-i istungi järgsetele põhjadele 1,0365 juures.

Jeen on liikunud Jaapani keskpanga (BOJ) istungi ootuses ja mõjudel. BOJ ei teinud seekord muutusi oma rahapoliitikas - baasintress jäeti -0,1% juurde ning jätkuvalt soovitakse 10-aastane intress hoida 0% ümbruses. BOJ kergitas aga oma prognoose majanduse väljavaadete suhtes ning näib, et Donald Trumpi ootamatu valimisvõiduga kaasnenud üldine positiivsem sentiment ning jeeni nõrgenemine on aidanud ka BOJ-l oma hinnanguid optimistlikumaks kujundada. Numbrilisi kasvuprognoose siiski ei avaldatud, need lubati välja tuua jaanuarikuisel istungil.

Kas BOJ optimistlikum vaade majanduse suhtes võiks tähendada seda, et rahapoliitika leevendamine on jõudnud lõppfaasi ning jeeni võib olla tugevnemistrendi alguses? See on paljuski sõltuv sellest kas Jaapani majanduse tegelik käekäik kujuneb ootuste kohaselt. Kui USA liigub Trumpi poolt lubatud kaubandussuhete jahenemise suunas, võiks see Jaapani ekspordinõudlusele olulise tagasilöögi tuua ning ka kogu majanduskasvu oluliselt pidurdada. Sellisel juhul tuleks BOJ-l siiski taas mõelda uutele stiimulmeetmetele ning jeeni edasine nõrgenemine oleks ootuspärane.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.