Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Jaapani keskpank proovib uuendusi, Föderaalreservilt peagi uudiseid

September 21, 2016 15:30

Täna õhtul on kõigi turuosaliste pilgud pööratud Föderaalreservi (FED) suunas. Kell 21:00 avaldatakse FED-i istungi pressiteade ning pool tundi hiljem algab pressikonverents. Ootuspäraselt peaks vahetu reaktsioon avalduma eelkõige kõrgemas volatiilsuses, kuhu aga suundub dollar ja/või üldine turgude sentiment, on suuresti eelkõige pressikonverentsil räägitu poolt kujundada. Suuremaid liikumisi on juba toonud tänane Jaapani keskpanga istung, tõsi küll – jeeni puhul võib esialgu siiski rääkida üles-alla võnkest, mitte aga uuest suunast.

Jeen. Enne tänast Jaapani keskpanga (BOJ) istungit oli liikumas erinevaid spekulatsioone ning oli ka arvamusi, et praeguse rahapoliitika võimaluste ammendumise tõttu võib BOJ anda vihjeid võimalike täiesti uute sammude kohta (helikopterraha?). Seekord küll BOJ midagi revolutsioonilist välja ei pakkunud. Kuid turgude esmane reaktsioon on sellegipoolest olnud päris märgatav. Seda eelkõige riskivarade puhul - aktsiad nii Jaapanis kui mujal on finantssektori eestvedamisel kenasti tõusnud.

Siiski ühe uuendusena teatas BOJ, et soovib edaspidi varaostuprogrammi (QE) teostada paindlikumalt eesmärgiga juhtida intressikurvi ning hoida pikemaajalised intressid positiivsel territooriumil. See võimaldaks pankadel lühiajaliste intresside negatiivse tasemega senisest paremini toime tulla. BOJ väljendas ka muret QE mittesoovitud kõrvalmõjude kohta (pankade keeruline seis) ning see on toonud üldist optimismi eriti aktsiaturgudele. Ka võlakirjaturgudel on näha üldist intresside tõusu - nii Jaapanis, USA-s kui Euroopas on pikemaajalised intressid ülespoole liikunud.

Selline intresside dünaamika võib peegeldada ootust, et edaspidi võivad ka teised keskpangad sarnaselt BOJ-ga hakata praktiseerima intressikõvera nö. juhtimist viisil, mis vähendaks QE soovimatuid kõrvalmõjusid. Jeeni reaktsioon on siiski olnud suhteliselt mõõdukas. Kui esialgu läks jeen langusesse ning nõrgenes nii dollari kui euro suhtes ligi 100 bipsi, siis praeguseks on juba suur osa nõrkusest tagasi tehtud. Seega tundub, et tänaste otsuste järgselt ei ole jeeni kurss vahendiks, mis BOJ-le soovitud inflatsioonitaset tuua aitaks.

Dollar on täna ka USA rahapoliitika uudistega seoses turuosaliste radaril. Föderaalreservi (FED) istungi osas ollakse üsnagi üksmeelselt arvamusel, et intresside tõstmist seekord ei toimu. Küll aga oodatakse huviga indikatsiooni, mis edaspidi saama hakkab. Ootuste kohaselt peaks FED-i kvartaalne prognoos intressitasemete kohta peegeldama tänavuse aasta osas varasema kahe intressitõstmise asemel ühte intressitõstmist. Samuti oodatakse, et prognoosi keskmine hinnang intressitaseme nö. pikemaajalise tasakaalutaseme suhtes liigub allapoole.

Milliseks kujuneb dollari reaktsioon oleneb eelkõige sellest kas ja mil määral kaldub FED-i sõnum viimaste nädalate kesiste makronäitajate tõttu ettevaatlikkuse suunas. Kui sellest hoolimata FED siiski jätkuvalt näeb aasta lõpus võimalust intresside tõstmiseks, ei oleks tegemist turgudele märkimisväärse üllatusega, kuid dollar võiks sellest siiski mõningat tuge saada. Vihjed, et 2016. aasta ei pruugi kõrgemaid intresse tuua, oleks aga tõenäoliselt arvestatava dollari müügisurve käivitaja.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.