Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Jackson Hole kogub tähelepanu

August 24, 2017 13:46

Enne oodatud rahapoliitika suursündmust – Jackson Hole'i sümpoosiumit on valuutaturgudel liikumised ettevaatlikud ja kindla suunata ning turuosalised on tõenäoliselt tavapärasest väheaktiivsemad. Üldist riskivalmidust on kammitsemas taaskord USA suunalised sündmused, sedakorda on päevakorda tõusmas fiskaalpoliitikaga seonduvad mured.

Dollar alustas nädalat kerge langusega, dollari indeks käis esmaspäeval korraks allpool 93,0 taset. Sealt edasi on liikumised olnud üles-alla ja ning hetkel on dollari indeks esmaspäevasest põhjast pisut kosunud. Augusti alguse põhjadest 92,50 juures ollakse mõnevõrra kõrgemal, kuid kui lähiajal USA suunalt dollarit toetavaid uudiseid ei lisandu, on konsolideerumise järgselt suur tõenäosus, et minnakse uuesti indeksi uusi põhju testima. Peamiseks dollari „päästjaks" võiks olla oodatust kiirem inflatsiooni kerkimine, seega on dollar inflatsiooniga seotud uudiste suhtes jätkuvalt väga tundlik.

USA presidendi ja tema administratsiooni poliitilistel sekeldustel ei näi lõppu olevat ning üha uued arengud toovad turgudele ebakindluse ilminguid. Eelmisel nädalal olid fookuses peamiselt Trumpi enda väljavaated seoses kahaneva toetusega vabariiklaste seas, samuti sai kajastust presidendi meeskonna majandusnõuniku ja maksureformi peamise edendaja Gary Cohni võimalik taandumine. Viimastel päevadel on aga tähelepanu saamas poliitiline kemplemine, mille keskmes on eelarve, võimalik võlalimiidi tõstmata jätmine ning sellest tulenev valitsuse tööseisak.

Igal juhul on USA-ga seonduvaid riske eelkõige poliitilisel tasandil viimasel ajal kuhjunud märkimisväärselt ning positiivsete (dollarile toetavalt mõjuvate) stsenaariumide ilmnemine näib üha keerukam olevat. Mõistagi on keeruline küsimus kas dollarit võiks toetada Janet Yelleni sõnavõtt Jackson Hole's, kuid dollari ostuhuvi võiks ilmneda üksnes siis kui Yellen suudaks turge veenda, et USA inflatsioon on peagi hoogu kogumas – nii nagu seda majandusteooria kohaselt täishõive tööturul ette ennustama peaks.

Euro on sarnaselt dollariga sel nädalal liikunud erisuunaliselt. Peale augusti alguses tehtud uusi tippe 1,19-st kõrgemal tegi EUR/USD korrektsiooni ning viimastel nädalatel on paar püsinud kitsas vahemikus. Eelmisel nädalal ilmnes info, et Euroopa Keskpang (EKP) juht Mario Draghi ei käsitle oma Jackson Hole kõnes rahapoliitika teemasid ning see vaigistas mõnevõrra ootusi, et tulekul on vihjed EKP rahapoliitika kursimuutusest. Samas piisaks väga vähesest, et Draghi võiks makromajandusliku temaatika juures poetada mõne väga olulise fraasi, mis turgude tõlgenduse tõttu korraliku volatiilsuse toob.

Arvestades euroala viimaseid makronäitajaid, võiks oodata mõningast optimismi Draghi sõnadest. Kolmapäeval avaldatud PMI indeksite statistika ületas taas ootusi, seda nii Saksamaa kui euroala terviku arvestuses. Euroala tööstuse PMI indeks kerkis 57,4 juurde – see on kõrgeim tase alates 2011. aasta aprillist. Euroala PMI üldindeks kerkis samuti tsükli kõrgeimale tasemele 55,8 juurde. Seega on Draghil põhjust olla rahulolev majanduse väljavaadete osas. Küsimärgiks jääb aga see mil määral soovib EKP juht oma optimismi välja näidata, tõenäoliselt saabki see määravaks euro reaktsiooni kujunemisel. Draghi sõnavõtt algab reedel kell 22:00, enne seda kell 19:00 astub ülesse Janet Yellen.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.