Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Jeen otsib suunda

Detsember 29, 2016 16:33

Vaikne aeg turgudel kestab. Pühadeperioodist tingituna napib põhjuseid suurte liikumiste tekkeks. Kuu jooksul toimunud korralik riskivarade ralli on suurendamas korrektsiooni ootusi ning viimastel päevadel näha mõningast kasumite realiseerimist. Seetõttu on nädala suurimate liikujate hulgas ostuhuvi leidnud jeen.

Jeen on sel nädalal suutnud enamike olulisemate paaride lõikes mõnevõrra tugevneda kuna sentiment on viimastel päevadel olnud heitlik. Nädala jooksul avaldatud Makrouudised Jaapanist on kujunenud erisuunalisteks. Positiivse poole pealt näitas tööstustoodang novembris 1,5% kasvu oktoobriga võrreldes. Samuti kasvas jaemüük novembris aastatagusega võrreldes 1,7% - see on esimene kasvukuu viimase viie kuu jooksul. Kuu algul avaldatud kaubavahetuse statistika kohaselt on eksport odavnenud jeeni tõttu näidanud korralikku kasvu. Suurenenud välisnõudlus ning seetõttu vähenenud varud on ilmselt ka üks põhjus miks tööstustoodangu mahud on suurenenud.

Teisipäeval avaldatud inflatsiooni raport siiski positiivset pilti ei täienda. Aastatagusega võrreldes langes alusinflatsiooni hinnaidneks 0,6%. See oli alusinflatsioonile üheksas järjestikune languskuu. Seega ei ole tarbimise laiemat pilti arvesse võttes märgata üldist hinnakasvu kiirenemist, pigem viitab see deflatsiooniohu püsimisele. Kuna alusinflatsioon Jaapanis võtab arvesse ka energiahindade muutust, peaks võrdlusbaasi muutuse tõttu näitaja peagi positiivsele poolele pöörduma. Samas ei ole see pikaajalise mõjuga ning Jaapani keskpanga ihaldatud 2% eesmärgini jõudmine eeldaks palgakasvu kiirenemist.

Selle võti on aga suuresti valitsuse majanduspoliitika (reformide) ja ettevõtete käes. Juba nõrgenenud jeen loob selleks ettevõtetele paremad võimalused. Suure tõenäosusega on BOJ oma eesmärgi saavutamiseks siiski sunnitud uute omapoolsete sammudega sekkuma, mistõttu võiks jeeni puhul edasine nõrgenemine olla ootuspärane. Järgnevatel nädalatel on Jaapani suunalt oluliste makrouudiste osas vaikne, seega on jeen lähiajal pigem turgude sentimendi ja muude valuutadega seotud sündmuste meelevallas.

Euro on liikunud erisuunaliselt, kui kolmapäeval oldi dollari suhtes lähedal põhjade testimisele, siis täna on näha mõningast kosumist. Ka euroala majandusnäitajad on viimasel ajal kaldunud pigem positiivsele poolele ning ootuste ületamist on saanud näha nii sentimendi indeksite (PMI, Ifo) kui tööstustoodangu osas. Ootusi ületas ka rahapakkumisagregaadi M3 aastakasv novembris (+4,8% vs. oodatud +4,4%), mis peaks olema täiendav märk euroala majanduse elavnemisest. Üks olulisemaid küsimusi üldise kasvutendentsi kõrval on jätkuvalt inflatsiooni dünaamika. Järgmine nädal toob selles osas uut infot kui avaldatakse euroala detsembri inflatsiooni esialgne hinnang.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.