Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Jeen paraneva sentimendi ja rahapoliiitka väljavaadete mõju all

Juuni 29, 2018 14:16

Viimase aja kõikuvad meelolud turgudel ning varieeruv sentiment on turuosaliste närvid tõenäoliselt päris tõsiselt proovile pannud. Kuuldused, et EL-i liidrid on saavutanud immigratsiooni küsimustes kokkuleppe, on toonud ostuhuvi eurosse ning samal ajal on langus tabanud turvasadama valuutasid, sealhulgas jeeni.

Euro on seekord suutnud poliitiliste mõjutajate toel tugevneda. Kuigi üldiselt oodati EL-i tippkohtumiselt immigratsiooniküsimustes parimal juhul üksnes lahenduste tuleviku edasi lükkamist, siis tegelikult on jõutud vähemalt esialgu üksmeelele ja info kokkuleppe saavutamisest on ka vähendanud euro poliitilist riskipreemiat. Euro ülesse sööst varajastel reede hommikutundidel ühtib täpselt EL-i immigratsiooni kokkulepet puudutavate meediasse levinud teadete ajastusega.

Vähenenud poliitiliste riskide ning kasvava üldise riskivalmiduse tõttu on euro põhivaluutade seas enim täna tugevnenud jeeni ning dollari suhtes. Seda kas ja kui palju suudetakse läheneda Euroopa Keskpanga (EKP) juunikuu istungile eelnenud tasemetele (EUR/USD 1,18 piirkonnas), näitavad lähipäevad. Kuna fundamentaalselt on siiski muutunud vähe (intressiootused ja EKP rahapoliitika väljavaade ei ole muutunud), võiks pigem tõenäoline olla, et poliitika poolt tulenev positiivne mõju jääb eurole siiski lühiajaliseks.

Jeen on nädala lõpus suurimate nõrgenejate hulgas. Negatiivsest äärmusest positiivse suunas liikunud sentiment on siin üheks peamiseks mõjutajaks. Jaapani poolt olid sel nädalal oodatud infoks ka juunikuu inflatsiooninumbrid. Juunis kerkis Tokyo piirkonna tarbijahinnaindeks aastatagusega võrreldes 0,7% vs. oodatud 0,6%. Samas jäi teisipäeval avaldatud Jaapani keskpanga (BOJ) poolt konstrueeritud alusinflatsiooni mõõdik ootustele alla (0,5% vs. oodatud 0,6%). Hinnakasv on seega endiselt kaugel BOJ seatud 2% eesmärgist ning keskpangal ei ole seega vähimatki põhjust rahuloluks.

Viimasel ajal ongi üha rohkem kostumas kahtlusi BOJ tegevuse suhtes inflatsiooni eesmärgi saavutamisel. Seda eelkõige seepärast, et massiivne rahapoliitika leevendamine on toonud soovimatuid kaasmõjusid (varahindade kasv, intresside alanemine ning sellest tulenev negatiivne mõju finantssektori kasumlikkusele), samal ajal kui peamine eesmärk – inflatsiooni jõudmine 2% juurde – on jäänud saavutamata. Kui eelnevalt oli BOJ seadnud ajaliseks eesmärgiks jõuda 2% inflatsioonini 2019. eelarveaasta jooksul, siis aprillikuus vastavast ajamääratlusest loobuti. Samuti langetati juunikuu istungil inflatsiooniprognoose.

Mida pikemaks ajaks Jaapani hinnakasv praegusele mõõdukale tasemele püsima jääb, seda suurem on tõenäosus, et BOJ-l tuleb oma eesmärgi saavutamiseks jätkata ulatuslikku rahapoliitika leevendamist. Väga oluliseks sündmuseks lähiajal saab olema juulikuus eesseisev BOJ istung, kus tuleb avaldamisele ka uus inflatsiooniprognoos. Praeguse seisuga oodatakse 2019. aastaks inflatsiooni jõudmist 1,9% juurde. Kui aga prognoose langetatakse näiteks oluliselt reaalsemana tunduva 1,5% juurde, kaasneks sellega märkimisväärne turu ootuste korrigeerumine allapoole. Selle tulemuseks oleks omakorda jeeni nõrgenemine.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

 1. Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:
 2. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 3. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 4. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 5. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 6. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 8. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 9. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 10. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.