Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Jeen püsib langustrendis

Detsember 19, 2016 09:06

Turgudel ei näi optimism kuidagi vaibuvat ning aktsiate ja muude riskivarade ralli on jätkuvalt jõus. Seda ei ole kuidagi seganud ka Föderaalreservi intressitõstmine, kuna optimism USA ja globaalse majanduse suhtes on tugev. Valuutaturgudel on nädala suurimaid liikumisi teinud uusi tippe ründav dollar ning nõrgenemiskursil püsiv jeen.

Jeen on sel nädalal ning ka kuu lõikes olulisemate valuutade seas nõrgim liikuja. Ühe tegurina on jeeni müügisurvet toonud globaalselt laiapõhjaline risk-on sentiment. Lisaks on kerkivate intresside keskkonnas muude piirkondade intressimäärade erinevused eriti just Jaapaniga võrreldes laienemas. See on jeeni atraktiivsust üha rohkem vähendanud. Intresside tõus ei ole muidugi ka Jaapanist mööda läinud - nii on Jaapani 10-aastase võlakirja intress ligi 10 kuulise negatiivse tootlusega perioodi järel uuesti üle nulltaseme ja hetkel 0,07% juures. Mäletatavasti teavitas Jaapani keskpank (BOJ) septembris, et võtab uue sammuna sihikule intressikõvera ning soovib just 10-a intressi hoida 0-tasemest kõrgemal.

Seda eesmärki on kergendanud kindlasti globaalne intressiralli. Kuid arvestades kui suur on olnud intresside tõus nii euroalas, UK-s kui USA-s, siis on Jaapani liikumised selle kõrval loomulikult kahvatud. Põhjuseks seejuures ikka seesama Jaapani deflatsioonimure, mis on tõsi küll hetkel siiski mõnevõrra positiivsema väljavaate saanud. Kuid konsensus siiski inflatsiooni kiiret kasvu Jaapanis ei oota. Kui sellised ootused osutuvad õigeteks, on BOJ-l jätkuvalt stimuleerimine päevakorral. Sel juhul võivad suureneda ka spekulatsioonid uute rahapoliitika tööriistade katsetamisest (helikopterraha?).

Seoses USA suunalise suureneva optimismi ning president Trumpiga seotud ootustega on kuulda suurenevat hulka arvamusi, et globaalne nn. reflatsioon võib aidata ka Jaapanil deflatsioonispiraalist lõpuks väljuda. Sellise stsenaariumiga kaasneks ulatuslik jeeni ralli, kuna BOj-l tekiks vajadus rahapoliitikat koomale tõmbama hakata. Samas on Jaapani inflatsiooni puhul võtmeküsimuseks pigem pikaajalised ja jätkusuutlikud muutused majanduses, mida on võimalik saavutada vaid reformidega. Pikaajalist inflatsioonisurvet tooks palga kasvutempo kiirenemine. See omakorda nõuaks muuhulgas investeeringuid, mis tooks tootlikkuse kasvu.

Seega tuleks jeeni pikaajalisele tugevnemisele panustamiseks oodata signaale majanduse reformimise kohta. Selline infovoog saab tulla eelkõige Jaapani valitsuse suunalt. Lühemas perspektiivis on aga BOJ tegevus mõistagi potentsiaalne volatiilsuse tooja. BOJ istung peetakse juba teisipäeval 20. detsembril.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.