Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Jeen taas allakäiguspiraalil

November 18, 2016 09:43

Donald Trumpi valimisvõidu järgsed meeleolud turgudel on püsimas. Intresside ralli, kerkivad inflatsiooniootused ning tugevnev dollar – need on peamised märksõnad, mis valuutade puhul ilma teevad. Eelneva taustal võib üllatavana tunduda, et olulisemate valuutade seas on nädala suurimate liikujate hulgas nõrkuse all kannatav jeen. Siin on aga oma tööd tegemas rahapoliitikate suurenev lahknevus ning sellega seonduvad intresside arengud.

Jeen. Viimaste nädalate müügisurve on jätkunud ühelt poolt tingituna USA presidendivalimiste järgsest ebakindluse vähenemisest. Samuti on laiapõhjaliselt tugevnev dollar toonud jeenile nõrkust ka muude valuutade suhtes. Jaapani keskpanga (BOJ) jaoks on nõrgenev jeen mõistagi positiivne areng, kuna eksportijate paranev seis ning väliskeskkonnast imporditav hinnakasv muudab lihtsamaks inflatsiooni eesmärgi saavutamise. Peale Trumpi võitu USA-st alguse saanud intressiralli on kindlasti ka Jaapanit mõjutamas, kuid kõrgemad intressid ei ole BOJ huvides.

Neljapäeval teataski BOJ, et sihib võlakirjaostudega lühema tähtajaga võlakirju eesmärgiga hoida intressikõvera soovitud kuju. Kui mujal maailmas intressid tõusevad ning Jaapanis märkimisväärselt mitte, suureneb intressimäärade erinevus jeeni kahjuks ning siit ka jeeni väheneva atraktiivsuse tõttu selle müügisurve. Kas ja mil määral USA suunalt laiali kanduv globaalne inflatsiooniootuste surve Jaapanit mõjutama jõuab, sõltub lisaks jeeni kursi arengutele ka näiteks toorainetrendidest ning muidugi sellest millise ulatuse võtab praegune võlakirjade müügihoog.

Kuna praegused arengud jeeniga ning globaalse inflatsiooniga liiguvad BOJ jaoks meelepärases suunas, on vähenenud ka turgude ootused, et lähiajal keskpank olemasolevaid stiimulmeetmeid laiendaks. Kui veel kuu algul oli detsembrikuise intressikärpe tõenäosus 20% juures, siis praeguseks on see alanenud paari protsendi juurde. BOJ jaoks mõjus optimismi tekitavalt esmaspäeval avaldatud Jaapani III kvartali majanduskasvu hinnang. Kasv ületas ootusi kiirenedes annualiseeritud kujul mõõdetuna 2,2%-ni (II kvartali kasv 0,7%, III kv. mediaanprognoos 0,9%). Senikaua kui BOJ siiski ekspansiivset rahapoliitikat jätkab ning intressierinevused muu maailmaga kärisevad, peaks jeeni nõrgenemissurve jõus olema.

Dollar ei ole senist hoogu minetanud. Ostusurvet jätkus ka neljapäevaks kui Föderaalreservi (FED) juht kinnitas oma esinemises Kongressi ees rahapoliitika koomale tõmbamise plaane. Tavapäraselt ei andnud Yellen konkreetseid lubadusi või vihjeid intressikergitamiste ajakava kohta, kuid retoorika oli piisavalt optimistlik, et veenda turuosalisi dollari positiivses väljavaates. Kui üldiselt on Yellen tuntud kui ettevaatliku nägemuse esindaja, siis seekord mainis ta pigem riske, mis kaasnevad liialt kaua madalal hoitud baasintressi tõttu. Seega on ka Yelleni vaade muutunud agressiivsemaks ning see annab tugeva eelduse, et ka 2017.a. on oodata mitut intressikergitamist.

Jätkuva ostusurve toel on dollari indeks ületanud viimaste aastate tipud ning testib 2003. aastast pärit tasemeid 101,20 piirkonnas. EUR/USD on uuendanud tänavuse aasta põhja ning läbinud juba 1,06 taseme. 2015. aasta madalaima tasemeni on veel pisut üle 100 punkti minna. Lähiajal võiks dollari optimismi märkimisväärselt kõigutada üksnes olulisemate makronäitajate suur ärakukkumine. Enne 14. detsembril toimuvat FED-i istungit on kaalukaimaks sõnumiks 2. detsembril avaldatav tööturu ülevaade. Arvestades muude näitajate praegust tausta on tööturu järsk halvenemine vähetõenäoline.


Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.