Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Kas EKP on lähiajal vaadet muutmas?

Mai 09, 2017 15:58

Poliitilised mured Euroopas on mõneks ajaks taandunud ning see on ka lähiajal üheks riskivalmidust jätkuvalt toetavaks teguriks. Valuutaturgudel on siiski euro sel nädalal pigem korrektsiooni lainel, mis näitab, et pühapäevane Prantsusmaa presidendivalimiste turgude jaoks soodne tulemus oli juba hinnatasemetesse sisse arvestatud

Euro põhiline kergendusralli leidis aset peale Prantsusmaa presidendivalimiste esimest vooru, kui selgus, et äärmuslike poliitiliste jõudude võiduvõimalused olid väga väikesed. Emmanuel Macroni võit pühapäeval oli seega üksnes vormistamine ning seetõttu ka valuutaturgudel märkimisväärset reaktsiooni ei järgnenud. Euro edasine suund on aga oluliselt rohkem mõjutatud makronäitajate ning rahapoliitika arengutest. Sel nädalal on euroala makrokalender suhteliselt hõre, seetõttu on euro rohkemal määral muude valuutadega seotud uudiste mõju all.

Kindlasti on aga turuosalised huviga jälgimas kolmapäeval Mario Draghi kõnet. Euroopa Keskpanga hiljutisel istungil hoidus Draghi positiivsetest kommentaaridest. Peale seda aga on uue infona olemas euroala oodatust tugevam inflatsiooniraport ningkadunud on ka Prantsusmaa poliitiliste valikute määramatus. Seega võiks pinnas olla soodne, et Draghi võib vihjata positiivsemale väljavaatele (seda eriti inflatsiooni osas), mis annaks põhjust intressiootuste kerkimiseks ning euro tugevnemiseks.

Dollar on peale mitmenädalast languste seeriat ilmutamas kosumise märke ning on sel nädalal olulisemate valuutade seas üks suurimaid tõusjaid. Suuri uudiseid USA suunalt ei ole siiski olud ning võimalik, et tegemist on positsioneerumisest tuleneva dünaamikaga. Eelmisel reedel avaldatud USA tööturu raport oli oma sisu poolest erisuunaline. Töökohtade loomise osas olid numbrid oodatust tugevamad ning samuti langes töötuse määr taas uuele tsükli madaltasemele. Tööpuuduse tase 4,4% peaks tähendama, et ollakse väga lähedal täishõivele ning seetõttu peaks palgakasv hakkama inflatsioonile üha enam survet avaldama.

Sellegipoolest alanes tunnipalga aastakasv aprillis 0,1 protsendipunkti võrra 2,5%-ni ning palgatrendide dünaamika võiks olla üheks peamiseks põhjuseks, miks Föderaalreserv (FED) võib intressikergitamisega oodatust kauem viivitada. Hetkel on juunikuu istungil oodatava intressitõstmise tõenäosus püsinud siiski suhteliselt stabiilne. FED-i jaoks on kindlasti üheks ebakindluse allikaks I kvartali nõrk kasvunumber. Kui tegemist ei ole ootuspärase ajutise tendentsiga vaid püsivama kasvu aeglustumisega, on ei ole FED-il rahapoliitika koomale tõmbamisega põhjust kiirustada ning dollari jaoks oleks see mõistagi nõrkust toov stsenaarium.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.