Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Kas FED on liikumas detsembrikuise intressitõstmise suunas?

Oktoober 13, 2016 11:32

See küsimus on vaevanud kogu finantsmaailma juba mitme viimase kuu jooksul. Iseäranis on aga ootused kasvanud paaril viimasel nädalal. Seda kinnitavad lisaks FED-i intressifutuuride ja dollari hiljutisele tugevnemisele ka mitmed muud turgude arengud. Kõrgemale tõusvad ootused on aga põhjus, mis tavapäraselt loob eeldused suuremaks volatiilsuseks, seetõttu on dollari tundlikkus ootustele mittevastavate uudiste suhtes oluliselt kasvanud.

Dollar on peale nädala esimeses pooles tehtud tugevat rallit hoogu maha võtnud. Neljapäeval avaldatud Föderaalreservi (FED) septembri istungi materjalidest nähtus taas, et Vabaturukomitee (FOMC) siseselt on arvamused lahknemas, kuid domineeris siiski seisukoht, et intresse tuleks tõsta veel sel aastal. Kui vaadata septembris tehtud FOMC liikmete prognoose, siis on näha, et üksnes kolm inimest pidas vajalikuks jätta sel aastal intressid muutmata. Samas oli aga kolm FOMC liiget seisukohal, et intresse oleks pidanud tõstma koheselt.

Septembri istungist tänaseni on möödunud ligi kuu ning selle aja jooksul USA majandusest laekunud signaalid on näitamas mõnevõrra positiivsemat pilti (tööturg siiski välja arvatud). See võiks olla kinnitus, et tingimused detsembrikuiseks intressitõstmiseks on hetkeseisuga täidetud. Seega kui järelejäänud aja jooksul ei ilmne uusi tagasilööke USA majandusnäitajates ning ka finantsturgude sentimendis, võiks FED-i järgmine samm detsembris teoks saada. Peamine põhjus miks septembris intresside tõstmiseni ei jõutud, oli oodatust tagasihoidlikum inflatsioon. Seega on hinnakasvu erinevad näitajad saamas palju tähelepanu.

Kasvav ootus FED-i rahapoliitika karmistamise suhtes on paistmas ka võlakirjaturgudel. Nii on USA 10 aastase riigivõlakirja intress kerkinud suviste, Brexiti hääletusele eelnevate tasemete juurde. Samuti on inflatsiooniootusi kajastav viie aasta inflatsiooniga seotud vahetustehingute intressimäär USA-s kerkinud 2% juurde. Kuigi tegemist on üsnagi volatiilse näitajaga, on antud instrument keskpankade jaoks üks olulisi tööriistu rahapoliitika kujundamisel. Lisaks eelnevale on ka korporatiivvõlakirjade pikemates tähtaegades märgata suurenevat müügisurvet. Seega on turgudel positsioonide võtmine olnud laiapõhjaline.

Loomulikult ei tähenda turuosaliste positsioneerumine FED-i intressitõstmiseks seda, et ka seekord ei võiks ootused mittetäidetud saada. Potentsiaalseks ohuks on näiteks USA presidendivalimised. Trumpi võimalused on viimasel ajal küll kahanenud ning see on ka dollari tugevnemisele kaasa aidanud. Samas ei tasuks unustada Brexiti referendumi näidet, kus küsitluste ja panustamisandmete interpreteerimine andis siiski vale pildi. Samuti oleme viimase 6 kuu jooksul näinud mitmeid vägagi ootamatuid suuri USA makrostatistika hälbeid senisest trendist ja prognoosidest. Kui aga kõik siiski turgude praeguste ootuste kohaselt kulgeb, näeme detsembris vägagi tõenäoliselt FED-i intressitõstmist.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.