Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Kas Trumpi vaimustus turgudel on läbi?

Veebruar 03, 2017 14:26

Viimasel ajal on üha enam antud küsimus turuosaliste jaoks tõstatumas. Riskivarade heitliku liikumise juures ei saa küll veel öelda, et alanud on langustrend. Kuid kindlasti on USA-ga seotud positiivsete ootuste kõrvale tekkimas üha enam ebakindlust, mis mõjutab muude varaklasside kõrval ka dollarit. Täna on dollari jaoks tulekul järjekordne proovikivi kui avaldatakse USA tööturu raport.

Dollar on alustanud aastat väga nõrga esimese kuuga – dollari indeks langes jaanuaris 3%. Mõningane kosumine on siiski toimunud uue kuu algul. Suurimaks küsimuseks dollari optimistide jaoks on jätkuvalt see kas ja millises ulatuses on USA suunalt tulemas neid samme, mis peaksid dollarit ootuste kohaselt toetama. Eelkõige puudutab see maksureformi sh. ettevõtete tulumaksulangetust ning ka piiriülese kaubavahetuse maksustamise ümberkujundamist, samuti lubatud 1 trilj USD mahus infrastruktuuri investeeringute kava.

Esimeste asjadena on president Trump võtnud käsile väliskaubanduse alustalade ümberkujundamise (dollarile negatiivne) ning immigratsioonipoliitika korrigeerimise (sõltub edasistest arengutest, kuid dollarile pikas perspektiivis pigem negatiivne). Samuti on tervishoiusektori reformimine (eelneva presidendi Obama poolt algatatud tervishoiureformi – Obamacare'i tühistamine) üheks esmaseks prioriteediks. Lähiajal on tõstatumas ka riigieelarve teemad – järgmisel nädalal peaks president Trump kinnitama 2018. aasta eelarvekava kongressile heakskiitmiseks. Varasem praktika kinnitab, et tagasilööke võib ka selles osas tulla.

Seega on dollarit toetavate tegevuste osas püsimas vaid ootused ning muude toimetuste esiplaanil oleku tõttu võib maksumuudatuste ja investeeringuteni jõudmine venida päris kaugesse tulevikku. Dollari praegune korrektsioon kindlasti mingis osas seda muret juba ka kajastab, kuid Trumpi suunaliste pettumuste jätkumisel on ilmselt dollaril languseks veel piisavalt ruumi. Täna avaldatavad tööturu näitajad on kriitilise tähtsusega, et vähemalt makronumbrite poolt säiliks dollarile toetav mõju.

Kolmapäeval peetud Föderaalreservi (FED) istung ei toonud turgudele erilist reaktsiooni kuigi FED väljendas tavapärase konservatiivsuse kõrval ka mõningast optimismi. FED märkis tarbijate ja ettevõtete kindlustunde suurenemist, kuid ei andnud siiski olulisi vihjeid, millal võiks oodata järgmist intresside tõstmist. Turgude praeguse ootuse kohaselt on järgmine intresside tõstmine tulekul juunis ning tundub, et FED-i jaoks on selline ajakava täiesti sobilik. Selleks, et reageerida varem, peaksid lähiajal makronumbrid vähemalt senise positiivse trendi läheduses püsima.

Eeskätt puudutab see nii inflatsiooni kui tööturgu. Kuid kindlasti aitaks kaasa ka suurem selgus valitsuse fiskaalpoliitika plaanide suhtes. Ootused tänaseks tööturu raportiks on suhteliselt mõõdukad – konsensuse hinnangul loodi jaanuaris 170 000 uut töökohta. Samas on viimase nelja kuu keskmine tase üsnagi samaväärne. Juhul kui tegelik number kujuneb 150 000 lähedusse või veelgi allapoole, on dollaris tõenäoline arvestatav müügisurve.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.