Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Kas UK Brexiti läbirääkimiste algus viib naela tõusule?

Märts 29, 2017 12:27

Turgudel võib täheldada teatud rahunemist ja mõningast riskivalmiduse taastumist. USA riigivõlakirjade intressid on peale hiljutist langust viimastel päevadel mõnevõrra kerkinud, samas kui Euroopas on intressid jätkanud allapoole liikumist. Dollarit ei ole intressivahe suurenemine euro suhtes siiski märkimisväärselt aidanud, kuna püsib skeptilisus president Trumpi plaanide realiseerumises. Poliitiliste uudiste poolelt on veel täna kõneainet pakkumas Ühendkuningriigi poolt algatatav EL-ist lahkumise ametlik protsess.

Dollar on eelneva kahe nädala suure languse järgselt tegemas mõningasi kosumise katseid. Dollari indeks on lähenenud kriitilisele 100,0 tasemele, kuid on hetkel siiski veel 99,90 piirkonnas. Donald Trumpi valimisvõidu järgselt on suurel määral panustatud USA majanduse nö uuele hingamisele (impordimaks, infrastruktuuri investeeringute programm), mis andis ka dollarile uut toetust. Viimasel ajal on aga Trumpi lubaduste realiseerimisel ilmnemas üha uusi takistusi, nendest värskeim – Obama tervishoiureformiümberkujundamise ebaõnnestumine – näitab, et vabariiklaste enamus kongressis ei ole täiesti üksmeelne.

Trumpi plaanide poliitilise toetuse vähenemine on täiendav põhjus miks Trumpi ralli ja globaalse reflatsiooni osas skeptiline olla. Samuti on eelnev arvestatav põhjus, miks dollaril on keeruline vahepeal saavutatud tasemetele naasta. Loomulikult on vara öelda, kas Trumpi plaanide teotav mõju dollarile on selleks korraks möödas või siiski mitte. Turgude veenmiseks on aga siiski vaja ette näidata konkreetset edasiminekut plaanidelt tegudele, seda eriti just fiskaalstimuleerimise osas. Seega jääb USA poliitika mõju dollarile lähiajal oluliseks.

Naelsterling. Tänane päev läheb kalendrisse kirja verstapostina, mil Ühendkuningriik (UK) käivitas ametlikult EL-ist lahkumise. Keskpäeval peaks peaminister May edastama ametliku palve Artikkel 50 käivitamiseks. Kui läbirääkimised lähevad plaanipäraselt, peaks UK EL-ist lahkumine teostuma kahe aasta pärast. Kuna tegemist on oodatud sündmusega, ei ole naelsterling viimastel päevadel üles näidanud märkimisväärset volatiilsust. Naela puhul saab olema huvitavaks kas seekord realiseerub nö „buy the rumor, sell the news" reaktsioon.

Kui naela langus alates 2016. aasta juunikuust on praeguseks sisaldamas kõiki negatiivseid ootusi, mida Brexit majanduslikult toob, siis võiks täna näha kosumist. Mitmed turuosalised on sarnasel seisukohal, viidates et naela müügisurve näol on tegemist turgude ülereaktsiooniga ning Brexiti erinevate etappidega kaasneva selgusega võiks nael korrigeerida tavapäraste hinnatasemete suunas. Ebakindluse vähenemine võib tõesti aidata naela uuele tõusutrendile. Kui täiendav selgus ka Inglise Keskpanga (BOE) retoorikat agressiivsemaks muudab, võiks naela kosumise võimalused olla märkimisväärsed.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.