Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Keskpangad jätkuvalt fookuses

Juuni 18, 2018 13:26

Kuigi geopoliitilised uudised on viimasel ajal kaldunud pigem negatiivse poole peale, ei ole see märkimisväärselt turgude riskivalmidust suutnud haavata. Samas on kaubandussõda USA ja muu maailma vahel hoogu kogumas ning kindlasti võib see teema sentimenti oluliselt rohkem vaevama hakata. Valuutaturgude jaoks on algaval nädalal oodatuimate sündmuste hulgas Inglise keskpanga istung neljapäeval ning euroala PMI indeksid reedel.

Esmaspäevast kolmapäevani toimub aga Portugalis Sintras Euroopa Keskpanga poolt korraldatav rahvusvaheline keskpankade konverents. Kõige huvipakkuvam peaks olema kolmapäevane paneeldiskussioon, millest võtavad osa Euroopa Keskpanga, Jaapani keskpanga ning Inglise keskpanga juhid. Peamiste teemade hulgas on inflatsioon ja palgakasvu küsimused ning ürituselt saabuvad uudised võivad kindlasti ka turge mõjutada.

Euro jaoks jäi kuu algul alanud kosumine üürikeseks, kuna Euroopa Keskpanga (EKP) istungil avaldatud edasised rahapoliitika plaanid ei olnud sedavõrd agressiivsed, kui eelnevate vihjete põhjal turuosalised seda ootasid. Lähiajal võivad euro suunda mõjutada ka kaubandussõjaga seotud uudised. Kuuldavasti on EL lubanud vastata USA poolt kehtestatud terase ja alumiiniumi tollidele omapoolsete sammudega alates juulist. Seega peaks varem-või hiljem täpsem info ka meediasse jõudma hakkama. Esialgu on küll mahu poolest mõlema poole meetmed üsnagi väikesed, kuid võimalike uute tariifide kehtestamine võiks juba valuutade suunda mõjutama hakata.

Makronäitajatest on sel nädalal fookuses euroala PMI indeksid, mis peaksid andma vihje ettevõtete edasise kindlustunde suhtes. Sel aastal on praktiliselt kõik kuud valmitanud pettumuse ning ka juuniks oodatakse PMI indeksite allapoole vajumist. Kui indeksid taas konsensuse prognoosidest enam kukuvad, võiks hiljutine EKP ettevaatusest tingitud euro müügisurve uut lisa saada. EKP hinnangul on euroala majanduse käekäik piisav, et keskpikas perspektiivis inflatsiooni kiirenemist oodata. Majandusaktiivsuse edasine jahenemine aga sunniks sellise eelduse ettevaatlikumalt ümber sõnastama.

Naelsterling võib sel nädalal rahapoliitika uudistest tulenevalt täiendava volatiilsuse osaliseks saada. Inglise keskpank (BOE) peab istungit neljapäeval ning turuosaliste tähelepanu on suunatud sellele kas BOE võiks anda vihjeid lähikuudel tehtava intressitõstmise suhtes. Mõnede vaatlejate hinnangul võiks BOE vihjata augustikuise intressitõstmise suhtes. Kui veebruaris teatas BOE, et aasta keskel võiks rahapoliitika koomale tõmbamine teoks saada, siis maikuus said turuosalised pettumuse osaliseks kui oodatud tõstmist siiski ei toimunud ning BOE juht Mark Carney hoopis mõõdukamat retoorikat otsustas kasutada.

Hetkel peavad turuosalised augustikuise tõstmise tõenäosuseks ca 50%. Kuna juunis-juulis peetavatel BOE istungitel pressikonverentsi ega prognooside uuendamist kavas ei ole, küll aga on see tulekul augustis, ongi esimene võimalik aeg BOE-l intresse kergitada just suve lõpus. Neljapäevane BOE istung päädib niisiis üksnes pressiteatega, seetõttu jälgitakse selle sõnastust vägagi suure huviga. Kuigi augustikuise istungi suhtes ootused ülemäära kõrgel ei ole, võiks pressiteates intressikergitamise vihjete puudumine naela jaoks müügihuvi suurendada.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

 1. Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:
 2. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 3. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 4. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 5. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 6. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 8. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 9. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 10. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.