Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Keskpangad taas volatiilsust tekitamas

Märts 17, 2017 12:01

Sündmusterohke nädala suurimaid liikumisi on põhjustanud keskpankadega seotud uudised. Kui Föderaalreservi istung tõi dollarisse märkimisväärse müügisurve, siis Inglise keskpanga istungi toel sai naelsterling tugeva ostuhuvi osaliseks. Hollandi valimistel jäi jõududevahekord seekord turgudele meelepärase kandidaadi kasuks, kuid euro reaktsioon on sellele vaatamata jäänud siiski üsnagi tagasihoidlikuks.

Dollar reageeris Föderaalreservi (Fed) istungile korraliku langusega. EUR/USD kerkis koheselt ligi 100 punkti ning on testinud mitmeid korda 1,0740 piirkonda. Dollari indeks on liikumas 100,60 piirkonnas ning ümmargune 100,0 tase võib pakkuda indeksile toetust. Dollari müügisurvet võis esmapilgul pidada üllatuslikuks kuna Fed teostas oodatud intressikergitamise ning ei taganenud senisest plaanist tõsta sel aastal intresse kokku kolmel korral. Müügihuvi tekitas tõenäoliselt asjaolu, et suur hulk turuosalisi oli positsioneerunud veelgi agressiivsema Fedi vaate suunas.

Kuigi Fedi juhi Janet Yelleni sõnul on USA majandus heas seisus, ei ilmnenud, et Fed sooviks rahapoliitika koomale tõmbamist teha varasemast kiiremas tempos. Seda ei indikeerinud ei Yelleni retoorika, istungi pressiteade, ega ka Fedi liikmete intressiprognoosid. Pigem jäi kõlama mõningane ettevaatlikkus ning sarnaselt juba kombeks saanud tavale plaanib FED edasisi samme vastavalt majanduse arengutele ning jätkab intresside tõstmist järk-järgult sujuvas tempos. Seda võib põhjendada ühelt poolt sellega, et inflatsiooni surve püsib suhteliselt mõõdukas ning lisaks on ka poliitiliste tegurite tõttu majanduse väljavaadete suhtes arvestataval määral ebakindlust.

Naelsterling reageeris tugevalt Inglise keskpanga (BOE) istungi uudistele, kui selgus, et üks Rahapoliitika Komitee liikmetest hääletas ülejäänud liikmetest erinevalt soovides baasintresside muutmata jäämise asemel intresse tõsta 25 baaspunkti võrra. Kui seni on olnud BOE vaade üksmeelne selles osas, et Brexitist tuleneva ebakindluse tõttu peaks rahapoliitika jääma muutumatuks, siis nüüd on ilmne, keskpanga siseselt on tekkimas arvamus, et kiireneva inflatsiooniga tuleks võidelda.

Naelsterlingi edasine suund jääb siiski jätkuvalt poliitiliste uudiste mõju alla. Senikaua kui ei ole olulist selgust, milliseks kujuneb UK lahkumisprotsess EL-ist, eksisteerib piisav hulk ebakindlust, mis mõjub UK majandusaktiivsusele pärssivalt. Kui BOE prognoos siiski paika peab, et inflatsiooni kerkimine 3% lähedusse jääb ajutiseks, võiks naela edasise tugevnemise võimalused lähiajal olla piiratud. Nagu BOE istung näitas, võib info kekspanga sisese meelestatuse muutusest osutuda turgude jaoks tundlikuks. Seega võib edasine lahkarvamuste suurenemine BOE's siiski naela veelgi tugevdada.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.