Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Keskpankade üllatav pööre suunab turge

Juuni 30, 2017 09:44

Sel nädalal on turgude peamiste suunajate seas olnud sõnumid keskpankadelt. Iseäranis kehtib see valuutaturgude kohta, kuna oodatust agressiivsema vaate kohta on vihjeid andnud lisaks Euroopa Keskpangale ka mitmed teised (Inglise keskpank, Kanada keskpank, Rootsi keskpank). Turge üllatusena tabanud seisukohtade revideerimine on toonud kiireid muudatusi positsioneerumises. Suurenenud volatiilsust on omakorda põhjustanud ka suviselt madalam likviidsus turgudel.

Justkui kokkulepitud mitme keskpanga samaaegne retoorika muutus võib tunduda kummaline. Seda iseäranis seetõttu, et üldjuhul toob turgude üllatamine agressiivsema rahapoliitika kavatsustega kiire finantstingimuste karmistumise (valuutakursi tõus, intresside kerkimine). Seda aga võiks keskpank soovida üksnes juhul kui oleks selgeid märke ülemäärasest inflatsiooni kiirenemisest. Praegune olukord on aga pigem vastupidine – inflatsioon on enamike arenenud riikide puhul juba pikemat aega allpool keskpankade soovtaset.

Samas on keskpangad juba aastaid viljelenud ultra-leebet rahapoliitikat ning praeguse korraliku majanduskasvu tingimustes on rahapoliitika normaliseerimise suunas mõtlemine mõistlik. Vastupidisel juhul ehk liiga hilja stiimulprogramme lõpetades tekkiks oht, et uue kriisi puhkedes ei omata enam piisavalt võimalusi tavapäraseks rahapoliitiliseks sekkumiseks. Asjaolu, et lisaks lisaks väga tugevale euro reaktsioonile ning intresside tõusule on ka eriti Euroopa aktsiaturud müügisurve alla sattunud, viitab sellele kui tundlik on praegu sentiment rahapoliitika dünaamika suhtes.

Euro on sel nädalal olnud üks suurimaid tugevnejaid, EUR/USD on jõudnud testima viimati eelmise aasta maikuus päevakorras olnud 1,1430 piirkonda. Nädala tugevaimate valuutade seas on ka Kanada dollar, kuna sarnaselt EKP-le avaldasid Kanada Keskpanga esindajad arvamust, et aeg on hakata mõtlema rahapoliitika koomale tõmbamise peale. Kolmanda tugeva liikujana on sel nädalal ka naelsterlingit suunanud positiivne toon keskpangalt. Seega võib öelda, et sarnaselt USA Föderaalreservi poolt juba jalge alla võetud rahapoliitika karmistamise teekonnale on ka mujal hakatud mõtlema samast. Valuutade suured liikumised selle peale viitavad, et üllatusmomenti seejuures on olnud piisavalt.


Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.