Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Keskpankade uudised fookuses

Juuli 30, 2018 13:21

Tulekul on sündmusterohke nädal, kus turge on mõjutamas mitmed olulised makronäitajad ning rahapoliitika uudised. Olulisematest keskpankadest on istungeid pidamas Föderaalreserv, Inglise keskpank ning Jaapani keskpank. Makrouudiste puhul peaks enim tähelepanu saama USA tööturu raport ning eratarbimiskulutuste hinnaindeks ja Euroopa suunalt euroala ning Ühendkuningriigi inflatsioonistatistika.

Dollar on viimasel ajal liikunud suhteliselt väikeses kauplemisvahemikus. Dollari indeks suutis möödunud nädalal mõnevõrra kosuda, kuid jäi püsima 94,0-95,5 vahemikku. Turuosaliste jaoks on makronäitajate poolelt praegu peamiseks jälgimise all olevaks infoks kõik, mis võiks suurendada või vähendada tõenäosust, et Föderaalreserv (FED) jätkab intressitõstmisi varem kommunikeeritud tempos. Reedel avaldatud USA II kvartali SKP raport kinnitas, et kasv on olnud vägagi kiire (4,1% annualiseeritult), ning et president Trumpi senised tegemised ei ole maailma majandusvedurit kuidagi aeglustanud.

Dollar reageeris SKP numbritele mõningase tugevnemisega, kuid kuna konsensus ootas pea samaväärset tulemust (+4,2%), siis jäid liikumised tagasihoidlikeks. Algaval nädalal on dollarit suunamas kolmapäeval ja reedel avaldatav tööturu statistika. Sealjuures on tõenäoliselt suurima huviga oodatavad palgakasvu näitajad, mis peaksid andma aimu inflatsiooni edasistest arengutest. Kolmapäeval toimuva FED-i istungi puhul on fookuses pressiteade, kuna seekord pressikonverents ei peeta ning uuendatud prognoose ei avaldata.õ

Huvipakkuvaks võiks olla see kas FED mainib ka muresid mis seonduvad kaubandussõja ning intressikõvera lamenemisega. Mis puudutab kaubandussõda ja dollari liikumist viimasel ajal, siis on tähelepanu vääriv, et Hiina on lasknud jüaani kursil oluliselt nõrgeneda püüdes ilmselt leevendada USA kõrgemate tollitariifide mõju. Kui president Trump peaks Hiinale esitama süüdistuse vaenulike kaubavahetuse praktikate kõrval ka valuutaga manipuleerimises, siis võiks Trumpil olla märkimisväärne motiiv vastata Hiinale samaga. Seega siis nõrgema dollari poliitikaga. USA-l on seda Hiinaga võrreldes märksa raskem teha, kuid sellekohane retoorika võiks vähemalt lühiajaliselt dollaris müügihuvi tuua.

Naelsterling võib saada täiendava volatiilsuse osaliseks neljapäeval kui istungit peab Inglise keskpank (BOE) ning avaldatakse ka BOE inflatsiooniraport. Kui eelmisel istungil kujunes rahapoliitika komitee hääletustulemuseks 3-0-6 (kolm liiget pooldas intresside tõstmist, kuus liiget samaks jätmist ning langetamist ei pooldanud keegi), siis nüüd ootab konsensus tulemuseks 8-0-1. Seega on turud ootamas, et suure tõenäosusega tõstab BOE baasintressi (turgude tõenäosushinnang on ca 90%). Kuna kuu keskel avaldatud inflatsioonistatistika oli oodatust kesisem, ei pruugi intressikergitamise osas BOE siiski sedavõrd üksmeelne olla. Mittetõstmise pooldajate peale jäämine tooks naela jaoks korraliku müügisurve.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

 1. Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:
 2. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 3. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 4. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 5. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 6. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 8. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 9. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 10. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.