Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Kiirem inflatsioon toetab naelsterlingit

Oktoober 19, 2016 18:02

Sel nädalal on turgudel domineerinud peamiselt positiivsed meeleolud. Globaalset riskisentimenti on toetanud korralikud ettevõtete majandustulemused, samuti makronäitajad ning naftahindade come-back. Valuutaturgudel on viimastel päevadel märgata naelsterlingi kosumist. Eelnevate nädalate ralli järgselt on dollaris päevakorral korrektsioon. Ühe nädala oodatuima sündmuse - Euroopa Keskpanga neljapäevase istungi eel võib kauplemine olla tavapärasest ettevaatlikum.

Naelsterling on hiljutise müügisurve järgselt mõnevõrra kosunud. Mõju on avaldanud nii poliitilised arengud Ühendkuningriigis (UK) kui ka makronäitajad. Kui täiendavat pessimismi ja müügisurvet naela jaoks tõid väljavaated sellest, et UK on liikumas nö. karmi Brexiti stsenaariumi suunas, siis viimased arengud näitavad, et Brexiti vastased poliitilised jõud ei ole veel alla andnud. Kindlasti ei ole veel põhjust rääkida Brexiti nurjumisest, kuid igasugune ebaselgus ja viivitamine annab sellistele ootustele jõudu. See omakorda aitab ka naelal hiljutistest põhjadest kosuda.

Sel teisipäeval avaldatud inflatsiooniraport näitas, et hinnatõus UK-s on osutunud oodatust kiiremaks. Septembris 1,0% juurde kerkinud inflatsiooni oli viimati sel tasemel ligi kaks aastat tagasi. Loomulikult on siin kaasa aidanud väga nõrk nael, mistõttu imporditud hinnatõus välismaailmast on Inglise keskpanga (BOE) tegevust mõnevõrra lihtsustamas. BOE avaldab oma inflatsiooniprognoosid ning peab istungit 3. novembril. Enne seda on aga uudiseid keskpangalt tulemas veel 25. oktoobril ehk järgmisel teisipäeval kui parlamendis antakse ülevaade majanduse väljavaadetest.

Lisaks inflatsioonile on ka mitmed muud UK majandusnäitajad viimasel ajal ootusi ületanud ning seega ei ole siiamaani Brexiti ebakindlus kardetud määral majandusaktiivsust tagasi hoidnud. BOE jaoks tähendab see vähenevat vajadust täiendavateks stiimulmeetmeteks. Ka turgude ootused novembrikuiks intressilangetamiseks on järjest vähenenud – kui kuu algul oli novembrikuise kärpe tõenäosus 17% juures, siis praeguseks see vaid 6%. Naela jätkuvaks tugevnemiseks oleks vaja UK makronäitajate püsimist ning ka soodsamaid arenguid edasiste majandussidemete osas EL-iga. Vastasel juhul on praegune kosumine naela jaoks vaid ajutine.

Dollar. Ka USA-s on põhjust rääkida inflatsiooni kiirenemisest. Kuigi kuine tarbijahinnaindeksi muutus oli septembris ootuste kohaselt 0,3%, on märkimisväärne, et aastases arvestuses hüppas inflatsioon augustikuu 1,1% juurest 1,5% juurde. Seda eelkõige energiahindade tõusust tingitud baasefekti tõttu. Ka see on ootuspärane areng, kuid taustana peaksid USA hindade arengud Föderaalreservi (FED) julgutama, et rahapoliitika koomale tõmbamisega jätkata. Eeldades, et energia hindade põhjad on selleks korraks möödas, peaks inflatsioon USA-s baasefekti toel kerkima järgmise poolaasta jooksul 2,5% lähedusse.

Mis aga optimismi FED-i suhtes tagasi hoiab, on see, et peamine FED-i jälgitav hinnatõusu indikaator – eratarbimiskulutuste hinnaindeks on püsinud viimase 8 kuu jooksul vahemikus 1,6%-1,7%. Senikaua kui siin kõrgemaid tasemeid ei saavutata, võib FED näha, et inflatsiooni surve on vähene. Seega võib dollari käekäik olla mõjutatud ka antud näitaja muutustest. FED-i seisukohtade osas võib uut infot tuua neljapäevane William Dudley sõnavõtt, kes on vaadete poolest FED-i ettevaatliku tiiva esindaja. Dollarit võib mõjutada ka täna õhtune USA presidendivalimiste debatt. Hillary Clintoni võimaluste suurenemine vähendaks veelgi Trumpi'ga seotud kartusi ning see võiks dollarit täiendavalt toetada.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.