Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Kosuv inflatsioon ning vähenenud poliitilised riskid toetavad eurot

Aprill 28, 2017 14:31

Finantsturud on püsinud suhteliselt positiivsel lainel. Kuna poliitilised riskid on praeguseks vähenenud, on suurema tähelepanu all makrouudised ja rahapoliitika teemad. Valuutaturgudel on nädala kokkuvõttes tugevaimaks liikujaks olnud euro. Värsked euroala inflatsiooninumbrid lubavad oodata, et euro tugevus võib lähiajal jätkuda.

Euro. Peale Prantsusmaa presidendivalimistele järgnenud kergendusrallit oli euro nädala teises pooles mõnevõrra hoogu maha võtnud. Kuid täna on taas inflatsiooniuudised uut ostuhuvi toonud. Neljapäeval peetud Euroopa Keskpanga (EKP) istung ei toonud küll erilisi üllatusi, kuid kerge müügisurve euros viitas, et turu positsioneering oli kaldu optimistlikemate ootuste suunas. Ootuspäraselt ei teinud EKP muudatusi praeguses rahapoliitikas. Ka eelkommunikatsiooni sõnastuses ei tehtud muudatusi – vastavalt ootab EKP peamiste intresside jäämist praegustele või madalamatele tasemetele pikema aja jooksul, mis ulatub kaugemale kui varaostuprogrammi lõpp (2017.a. lõpp).

Kuna euroala majanduses on jätkunud positiivsete märkide ilmnemine, siis oli eelnevalt suurenenud ka ootus, et EKP võib väljendada mõningast optimismi. Lisaks sellele, et istungi pressiteates ei olnud varasemaga võrreldes muutusi, oli ka pressikonverentsil EKP juht Mario Draghi üsnagi vaoshoitud. Draghi rõhutas, et vaatamata kiirenevale majanduskasvule on euroala alusinflatsioon endiselt nõrk. See viitab, et EKP jaoks on alusinflatsioon jätkuvalt oluliseks lähtekohaks edasise rahapoliitika kujundamisel. Draghi oli ilmselt seekord väga hoolikas retoorika valikuga, kuna märtsikuu istungil reageeris euro tema inflatsiooniootuste kerkimise kohta antud kommentaaridele korralik tugevnemisega.

Täna avaldatud euroala inflatsiooniraport näitab, et märtsikuus toimunud alanemine oligi pigem ühekordne (pühade paiknemisest tingitud sesoonsus). Esialgse hinnangu kohaselt kerkis inflatsioon aprillis 1,9% juurde vs. oodatud 1,8% ning märtsikuu näit 1,5%. Positiivne reaktsioon euro puhul on suuresti tänu alusinflatsioonile (tarbijahindade muutus ilma energia, toiduainete, alkoholi- ja tubakatoodete mõju arvesse võtmata), mis kerkis aprillis 1,2% juurde) konsensuse ootus oli 1,0%. Viimati oli alusinflatsioon euroalas nii kõrgel ligi neli aastata tagasi ehk 2013 aasta juulis.

Märtsis uuendatud prognooside kohaselt ootas EKP alusinflatsiooni tasemeks tänavuse aasta lõpuks 1,1%. Aprillis on niisiis juba sellest ootusest kõrgemale liigutud. Kui järgnevad kuud näitavad, et ka tegelikult on alusinflatsioon prognoositust kiiremini kosumas, tooks see veelgi tugevamalt päevakorda EKP rahapoliitika koomale tõmbamise ning üldise intresside tõusu. See oleks aga nö. vesi euro veskile. Seega võiks positiivsemate inflatsiooni stsenaariumide korral ka praegustelt tasemetelt eurol veel tõusuruumi olla.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.