Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Meeleolude edasine halvenemine nõrgestaks dollarit veelgi

Märts 23, 2017 09:12

Nädala esimene pool on turgudel möödunud heitliku sentimendi saatel. Kui mitmeid kuid on peamine riskivalmiduse tugisammas olnud lootus, et president Trumpi tulekuga kaasnevad ulatuslikud USA majandust elavdavad meetmed, siis nüüd on skepsis selles osas kasvamas. Seetõttu on valuutaturgudel peamiste kannatajate hulgas dollar. Lähipäevad peaksid näitama kas tegemist on lihtsalt riskivarade korrektsiooniga või on negatiivsus hoogu kogumas ning Trumpi ralli hääbumine jätkub.

Dollar on tänaseks märkimisväärse osa viimaste kuudega toimunud rallist ära andnud. Dollari indeks on läbi vajunud olulisest 100,0 toetusest ning mida kauem on indeks sellest tasemest allpool, seda suurem on tehniliselt võimalus languse jätkumiseks. Mõningast toetust võiks siiski pakkuda jaanuari põhi 99,43 juures. Dollar on praegusel hetkel ka üsnagi tundlik Trumpi ralli edasise dünaamika suhtes – kui riskivarade müügisurve hoogustub veelgi ning turge tabab ulatuslikum negatiivsus, kahanevad ka Föderaalreservi (Fed) intressiootused.

Fedi üldine ettevaatlik toon eelmisel nädalal peetud istungil viitab, et vahepealne suurenenud turuosaliste lootus keskpanga agressiivsema vaate suhtes oli enneaegne. Selleks, et Fed teostaks sel aastal plaanikohased kaks täiendavat intressitõstmist, peaks ühelt poolt USA majandusnäitajad püsima positiives trendis ning teisalt peaks finantsturgude olukord püsima soosiv. Dollari taastumine eeldaks ka, et Trumpi majandusprogrammi kohta tuleks peagi tõsiseltvõetavaid uudiseid. Vastupidine aga vähendaks huvi dollari suhtes veelgi. Täna on sõnavõtuga üles astumas Fedi juht Janet Yellen, ka see võib dollarit liigutada.

Euro on nädala jooksul liikunud erisuunaliselt, erinevate paaride lõikes on liikumisi mõjutanud pigem muude valuutadega seotud sündmused. Nii on euro nõrgenenud jeeni suhtes, kuna viimane on negatiivsetele meeleoludele tavapäraselt üks selle nädala suuremaid tugevnejaid. Samas on nõrgenenud sentimendi tõttu müügisurve all kannatanud toorainevaluutad ning seepärast on euro viimaste suhtes kosunud. Praeguses olukorras võib eurot seega pidada turvasadama valuutaks. See kehtib ka euro ja dollari omavahelises võrdluses.

Euro jaoks on jätkuvalt nõrgaks küljeks potentsiaalne poliitiliste riskide eskaleerumine – järgmine proovikivi selles osas on Prantsusmaa, kus varsti on toimumas presidendivalimised. Praeguse info kohaselt ei peaks finantsturgude jaoks mittesoositud kandidaadi – Marine Le Peni - väljavaated siiski väga tugevad olema. Kui seekord turgudele negatiivset üllatust ei tule, võiks euro poliitilise riski vähenemise tõttu leida täiendavat ostuhuvi. Eurosse võib volatiilsust tuua reedel avaldatavad PMI indeksid, seda peamiselt siiski siis kui indeksid pakuksid olulise pettumuse.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.