Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Nael jätkuvalt poliitika küüsis

Mai 26, 2017 16:35

Turud on käitunud heitlikult, seekord on mõjutajaks olnud naftahinna kukkumine peale seda, kui OPEC-i kohtumisel vastuvõetud tootmismahtude uus kärpekava ei täitnud ootusi. Valuutaturgudele siiski suuremat mõju sellel ei ole olnud ning ka toorainevaluutade puhul on liikumised olnud erisuunalised. Nädala suurimate liikujate hulgas on naelsterling, mis on taas asunud nõrgenema.

Naelsterling on viimase kahe nädala jooksul müügisurve all olnud ning langus on veelgi aktiveerunud viimastel päevadel. Nael on ka euro suhtes hoogsalt nõrgenenud ning EUR/GBP on jõudnud viimase nelja kuu tippude lähedusse. Jätkuvalt on peamisteks suunakujundajateks poliitilised sündmused. Kui Theresa May kuulutas välja erakorralised parlamendivalimised, oli peaministri Konservatiivsel parteil küsitluse järgi soliidne edu konkurentide ees. Viimastel andmetel on aga peamine opositsiooni jõud - Tööpartei jõudnud konservatiividest 5 protsendipunkti kaugusele.

Seega on turgude jaoks suuremat tõenäosust saamas stsenaarium, et Theresa May ja konservatiivide ülekaal parlamendis ei pruugi olla piisavalt suur, et Brexiti protsess saaks kulgeda sujuvalt. Samuti on sel juhul karmi Brexiti kartused uuesti suurenemas. Konservatiivide edu kahanemise taga võib olla hiljutine terrorirünnak ning seetõttu võib tegemist olla ajutise arenguga. Kuid kui enne 8. juunil peetavaid valimisi säilib peamiste rivaalide vahel pingelisem konkurents, on naela müügisurve püsimine ootuspärane.

Euro on sel nädalal püsinud suhteliselt väheaktiivne ning peamiste paaride puhul on liikumisi kujundanud teiste valuutadega seotud sündmused. Peale hiljutist tugevat rallit on euro konsolideerumine igati ootuspärane. Järgmisel nädalal on euro jaoks saabumas olulist infot kui kolmapäeval avaldatakse euroala inflatsiooniraport. Suurimat huvi peaks pakkuma alusinflatsiooni dünaamika. Aprillis kerkis see viimase nelja aasta kõrgtasemete juurde 1,2%-ni. Alusinflatsiooni veelgi kiirem tempo annaks põhjust Euroopa Keskpanga (EKP) intressiootuste suurenemiseks ning lisaks eurosse uut ostuhuvi.

Enne 8. juunil peetavat EKP istungit on kasvamas spekulatsioonid keskpanga võimalike edasiste sammude osas. Sel nädalal peetud kõnes ütles EKP juht Mario Draghi, et erinevalt turgudel levinud ootustest ei ole keskpangal paanis enne intresse kergitada kui praegune võlakirjade ostuprogramm on lõpetatud. See info eurosse erilist müügihuvi ei toonud kuna ilmselt ei olnud antud teema ootuses kuigivõrd positsioneerumist toimunud. Ka uue nädala esmaspäeval on Draghi kõnega üles astumas ning kindlasti on jätkuvalt üheks suurimaks huvipakkuvaks küsimuseks QE-programmi edasine kulg.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.