Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfond
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Valides ühe neist finantsjärelevalvetest/investeerimisühingutest, kuvatakse vastav teave tervel veebilehel. Kui Te soovite näha mõne teise finantsjärelevalve/investeerimisühingu teavet, siis palun tehke vastav valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Nael rõõmustab Brexiti paranenud väljavaadete üle

August 30, 2018 13:25

Globaalset riskisentimenti on vedamas USA, kus aktsiaindeksid on uuendanud kõigi aegade tippe. Positiivsust on jagunud ka mujale sh. arenevatele turgudele. Valuutaturgudel on suurimate liikujate hulgas sel nädalal olnud naelsterling, mida on kosutamas Brexitiga seotud positiivsed ootused. Ka euro on jätkanud tugevnemist, oluliseks infoks saab olema inflatsiooni statistika.

Naelsterling on pikka aega olnud tavapäraste mõjutajate kõrval suurel määral Ühendkuningriigi (UK) poliitiliste arengute ja nendega seotud ootuste mõju all. Seetõttu on suvi naelale olnud pigem raske, kuna UK ja EL-i vahelised läbirääkimised võimalike tingimuste üle peale Brexitit on olnud kõike muud kui sujuvad. Nn. raske Brexiti stsenaarium (soodsate kokkulepete puudumine kaubanduse ja muude valdkondade osas) on tundunud üha tõenäolisem, kuna ka UK siseselt ei ole poliitilised nääklused soosinud protsessiga edasi liikumist.

Samas on viimased päevad toonud uudiseid selle kohta, et UK-EL-i lahutusprotsess ei pruugi siiski kujuneda sedavõrd valuliseks kui viimasel ajal ilmnenud sündmuste põhjal kardetud. Kuuldavasti on EL valmis UK-le tegema järeleandmisi edasiste suhete sõlmimisel. Lisaks on pikendatud senist läbirääkimiste lõpptähtaega 2018.a. oktoobrist kaugemale. Kuigi täpsemaid detaile ei ole kuigi palju veel teada, piisas madalate ootuste taustal naela oluliseks tugevnemiseks infost, et rakse Brexit ei pruugi siiski päevakorras olla.

Euro on nädala jooksul säilitanud oma hiljutise kosumistrendi. Peale kiiret tugevnemist möödunud nädalate jooksul on hetkel siiski päevakorras konsolideerumine ning viimasel ajal eurot koormanud mureküsimusi on taas rohkem vaagima asutud. Kolmapäeval tõi mõningast volatiilsust eurosse Türgi taaskordne jõudmine tähelepanu keskmesse. Reitinguagentuur Moody's langetas Türgi finantsinstitutsioonide krediidireitinguid. Moody's tõi põhjuseks suurenenud refinantseerimisriski ning võimalikud hulgirahastamise probleemid, kuna investorite negatiivne sentiment piirab Türgi ligipääsu rahaturgudele.


Hetkel siiski poliitiliste uudise mõjul märkimisväärset müügisurvet euros näha ei ole. Mõningast leevendust Itaaliaga seotud muredele tõid sõnumid sellest, et Itaalia valitsus ei ole väidetavalt plaanimas EL-i eelarvereeglite rikkumist. Samuti on liikumas kuuldused, et Itaalia valitsus on teinud Euroopa Keskpangale (EKP) ettepaneku jätkata võlakirjaturgude toetamisega, et vähendada seeläbi sõltuvust investorite umbusust lähtuvast müügisurvest. Samas ei ole EKP ega ka Itaalia valitsust ise sellist infot kinnitanud. Täna on makrouudiste poolelt kõneainet pakkumas Saksamaa inflatsiooni numbrid ning reedel on oodata euroala inflatsiooniraportit, mis ülaltuste korral kindlasti eurot kõigutada võib.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud. Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

 1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.