Admiral Markets Groupi kuuluvad järgmised ettevõtted:

Admiral Markets UK Ltd

Reguleeritud UK Financial Conduct Authority (FCA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • FSCS kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA

Admiral Markets AS

Reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni (EFSA) poolt
 • Võimendus kuni:
  1:30 tavaklientidele,
  1:500 professionaalsetele klientidele
 • Tagatisfondi kaitse
 • Negatiivse kontojäägi kaitse
JÄTKA
Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.
Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.
Finantsjärelevalve fca efsa

Naelsterling ebakindluse küüsis

Oktoober 06, 2017 09:40


Turgude väga tugev sentiment ei näita mingeid nõrgenemise märke. USA aktsiaindeksite ajalooliste tippude uuendamine on harjumuspäraseks sündmuseks ning enamikes muudes piirkondades on riskivarade trend jätkuvalt väga hoogne. Valuutaturgudel on nädala suurimate liikujate hulka tõusnud naelsterling, mis hiljutise kosumise järgselt on taas müügisurve alla sattunud.

Naelsterling ei ole suutnud suve lõpust alanud tugevnemise hoogu säilitada. Üheks peamiseks põhjuseks, mis naela pikast langutrendist konsolideerumisfaasi suunas, oli Inglise keskpanga (BOE) üllatav optimism septembri keskel ning seisukoht, et lähiajal on vajalik intresse tõstma hakata. Toona tundus see turgude jaoks üsnagi ootamatu seisukohana, kuna eelnevalt oli BOE olnud pigem vägagi ettevaatlik. Intresside liikumisi vaadates on ilmne, et arenenud maailma juhtriikide intresside hulgas on just Ühendkuningriigi (UK) intressid teinud väga tugeva ülesse spurdi. See kõik on aga ootuspärane rahapoliitika väljavaadete äkilise muutuse tõttu.

Viimaste päevade arengud viitavad, et naela liikumisse on aga taas sekkumas rahapoliitika kõrval ka poliitilised teemad. Nimelt on UK peaminister Theresa May positsioon hakanud kõikuma kuna kuulduste kohaselt on May kui Brexiti peamise eestkostja tagasikutsumisest rääkima hakanud ka mitmed tema parteikaaslased. Antud seisukoht ei olevat aga partei sees siiski piisavalt tugev ning seega on tõenäoliselt tulemuseks pigem suurenevad sisevõimu kemplemised ning fookus Brexiti läbirääkimiste protsessilt on paratamatult hajumas.

Vähest konkreetsust Brexiti protsessis on teravalt UK-le ette heitnud ka EL-i esindajad. Seega on poliitikute siseheitluste tagajärgi ilmselt juba otseselt näha. Kui vahetult peale Brexiti suuna võtmist UK poolt olid paljud vaatlejad seisukohal, et süvenev ebakindlus tuleviku ees nõrgestab nii ettevõtjate kui eraisikute kindlustunnet ning seeläbi majandust laiemalt, siis sellegipoolest on UK majandus väga hästi sellises olukorras hakkama saanud. Sel nädalal avaldatud mitmed makrosõnumid aga on suurendanud kartusi, et UK majandus ei pruugi Brexiti mõjude suhtes siiski nii kuulikindel olla.

Nädala algul avaldatud tööstuse ja ehituse PMI indeksid viitasid aktiivsuse langusele. Sealjuures langes ehitussektori PMI allapoole sektori mahtude kasvu-ja kahanemise piiri märkiva 50,0 taseme (septembrikuu näit 48,1). Ehitusaktiivsuse vähenemist märgiti eelkõige ärikinnisvara sektoris, kus mõju avaldas just vähenev kindlustunne ja ebakindlus. Kui selliseid arenguid oleks lähiajal näha ka muudes sektorites, saaks rääkida Brexiti mõjude oodatust tugevamast kohale jõudmisest. Sellisel juhul oleks ka BOE optimism pigem enneaegne ning naelsterlingi taastumisel oleks mõneks ajaks kriips peal.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.


TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

 1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
 2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
 3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
 4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
 5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
 6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
 7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
 8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
 9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.

Riskihoiatus

Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.