Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Naelsterling jätkuvalt nõrgenemiskursil

August 25, 2017 13:38

Turud jätkavad vaikses rütmis enne maailma rahapoliitika tippsündmust USA-s Jackson Hole's. Kuigi tegelikud sõnumid olulisemate keskpankade esindajate poolt ei pruugi seekord sisaldada midagi uut ega turge mõjutavat, on antud sündmus varasemas ajaloos toonud suuri liikumisi. Seetõttu on mõistetav turuosaliste ettevaatlik positsioneerumine. Sel nädalal on olulisemate valuutade seas üks suurimaid liikujaid naelsterling, mis püsib jätkuvalt nõrgenemise kursil.

Naelsterling ei ole suutnud suve algul toimunud mõningast stabiliseerumist säilitada ning müügisurve on viimasel ajal suurenenud. Eriti ulatuslik on olnud nõrgenemine euro suhtes ning EUR/GBP paari on mõistagi suunanud ka omalt poolt euro tugevus. EUR/GBP on ründamas 2016. aasta oktoobri tippe 0,9270 juures. Praegune tase 0,92 ümbruses on seega väga lähedal uutele tippudele ning suure tõenäosusega seisab lähiajal nende testimine ees. Nagu öeldud, on paari dünaamikat suunamas ühelt poolt euroala ja euroga seonduv ning teisalt negatiivsed arengud peamiselt Brexiti sündmustest lähtuvalt.

Kui vahepeal oli Inglise keskpanga (BOE) suunalt kuulda optimismi ja vihjeid, et rahapoliitika koomale tõmbamine võib olla peagi päevakorras, siis viimasel ajal on turgude kahtluseid selles osas suurendanud ei miski muu kui oodatust madalam inflatsioon. Eelmisel nädalal avaldatud statistika kohaselt oli inflatsioon juulis kuises arvestuses -0,1% (vs. oodatud 0,0%) ning aastases arvestuses 2,6% (vs. oodatud 2,7%). Kuigi enamike muude arenenud riikidega võrreldes on hinnakasv Ühendkuningriigis (UK) üsnagi hoogne, tuleb arvesse võtta seda, et tegemist on suurel määral naela odavnemisest tingitud mõjudega, mis pikas perspektiivis kaovad.

BOE varasem prognoos nägi ette, et inflatsioon peaks tänavuse aasta lõpupoole kerkima 3% juurde ning selliste ootuste juures oli ka mõistetav, et vahepeal suurenes turuosaliste rahapoliitika karmistamisega seonduv optimism. Nüüd on aga üha tõenäolisem, et BOE ei pea lähiajal stiimulmeetmete vähendamise peale mõtlema. Arvestades Brexitiga seonduvat ebakindlust on küll UK majandus suutnud küllalt hästi vastu pidada, kuid püsiv poliitiline ebakindlus (mis pikas perspektiivis UK majandusaktiivsust siiski vähendama peaks) mõjub naelale koos aeglustuva inflatsiooniga nõrgestavalt.

Naelal võiks lähikuude jooksul olla ehk võimalus stabiliseerumiseks dollari suhtes kuna viimasega seonduvad omad probleemid, kuid euro suhtes on raske näha, et suurim nõrkus oleks juba seljataga.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.