Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Naelsterling teeb come-back’i

September 14, 2017 12:05

Turud jätkavad positiivsetes meeleoludes ning mitmed aktsiaindeksid on sel nädalal uuendanud seniseid tippe. Ka valuutaturgudel on toimunud suuri liikumisi – nädala üheks üllatajaks on kindlasti naelsterling, mis on korraliku ostuhuvi toel märkimisväärselt tugevnenud.

Naelsterling on septembrit alustanud hoogsa kosumisega. Kui augusti lõpus tegi nael euro suhtes viimase kaheksa aasta põhja ning EUR/GBP testis vastavalt tippe, mida viimati külastati 2009. aasta oktoobris, siis kuu vahetusega on kaasnenud pööre. Nädala algul avaldatud inflatsiooniraport näitas, et hinnakasv augustis kiirenes taas jõudes 2,9%-ni aastatagusega võrreldes. Kahel eelneval suvekuul oli tarbijahindade kasv aeglustunud 2,6%-ni ning nüüd oodati kerkimist 2,8%-ni. Seega tegelik näit oli pisut ootustest kõrgem. Oodatust kiirem hinnakasv loomulikult indikeerib, et keskpangal on rohkem põhjust rahapoliitika karmistamisele mõelda.

Täiendava hoo naela tugevnemisele andsidki neljapäeval peetud Inglise keskpanga (BOE) istungilt tulnud sõnumid. Ootuspäraselt ei muutnud BOE rahapoliitika senist kurssi (samaks jäid nii varaostude mahud , kui ka baasintress), kuid huvipakkuvaks oli istungit kokkuvõttev pressiteade. Nimelt oli enamus BOE rahapoliitika komitee liikmeid seisukohal, et kui Ühendkuningriigi (UK) majandus säilitab ootuspärase kasvutempo, on lähikuudel õigustatud stiimulmeetmete vähendamine. Lisaks mainis BOE, et rahapoliitika karmistamine võib toimuda mõnevõrra suuremal määral kui turgude ootused seda hetkel peegeldavad.

Eelnevaga soovis BOE ilmselt vältida liigset turgude volatiilsust hiljem kui vihjatud samme teostama asutakse. Igal juhul võib selliseid BOE seisukohti pidada oodatust agressiivsemateks ning üllatusmomenti iseloomustab hästi naela neljapäevane tugevnemine mitmete oluliste paaride lõikes 1,4% või enam. Kui UK majandus lähiajal negatiivseid üllatusi ei paku, on BOE vägagi tõenäoliselt varaostude mahte kärpimas, seega on üsnagi tõenäoline, et EUR/GBP tipud on selleks korraks tehtud.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.