Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Naelsterling võib olla pikaajaliste põhjade lähedal

September 01, 2017 13:52


Positiivsed meeleolud turgudel on püsimas kuna riskivalmidust on soosinud korralikud makronäitajad maailma eri paigust ning ka geopoliitiliste sündmuste osas ei ole uusi negatiivseid arenguid olnud. Valuutaturgude jaoks on nädala ühe olulise uudisena täna tulekul USA tööturu raport, mistõttu võib nädala viimase kauplemispäeva teine pool kujuneda dollarile volatiilsemaks.

Uue kuu ning sügise algus toob turgudele kohe huvitavaid sündmusi. Järgmisel nädalal peavad rahapoliitika istungeid Euroopa Keskpank (EKP) ning Austraalia keskpank (RBA) – viimastel kuudel on EKP suutnud oma kommunikatsiooniga tuua eurosse suuri liikumisi ning ka seekord on turgudel ootused volatiilsuse osas ilmselt päris suured. Ka kahel järgneval nädalal on keskpankade uudiste poolest seis vägagi aktiivne, septembri teisel nädalal on istung Inglise keskpangal (BOE) ning kolmandal nädalal on kord vastavalt Föderaalreservi ning Jaapani keskpanga käes. Seega on ainuüksi rahapoliitika poolelt lähitulevikus rohkelt turgude jaoks olulist infot tulekul.

Naelsterling oli augustis üks suurimaid nõrgenejaid olulisemate valuutade seas jätkates kevadel süvenenud langustrendi. Peamiste põhjuste hulgas on olnud kindlasti väga pingeliselt kulgenud Brexiti läbirääkimised ning sellest tulenev ebakindlus Ühendkuningriigi (UK) majanduse väljavaadete suhtes. Kuigi UK majandus on suhteliselt hästi praeguses olukorras hakkama saanud, on kapitali väljavool riigist naela kurssi siiski õõnestanud. Lisaks poliitikale on BOE oma vahepealset optimismi vähendanud ning rahapoliitika ootused on seega jahenenud.

Naela teekond euro suhtes on ka viimasega seotud tausta tõttu olnud eriti ühesuunaline ning EUR/GBP uuendas sel nädalal taas tippe jõudes korraks kõrgemale 0,93 tasemest. Viimati oli paar nii kõrgel 2009. aasta oktoobris ehkligi 8 aastat tagasi. EUR/GBP Järsk tõusunurk ning kiire lähenemine pariteedile on kaasa toonud ka üha rohkem arutelusid kas tase 1,0 võiks olla lähiajal saavutatav. Kuigi numbriliselt näib 0,93 ja 1,0 vahe olevat suhteliselt väike, on selliseks liikumiseks vaja veel naela nõrgenemist euro suhtes 7%.

Arvestades ajaloolist paari liikumist, oleks see vägagi äärmuslik tase (ca 4x standardhälve), seetõttu võiks vaatamata naela praegustele kesistena tunduvatele väljavaadetele öelda, et EUR/GBP on pigem lähedal oma tipule. Seega võiks pikaajalise nägemuse võtjale olla päevakorras EUR/GBP langusele panustamine, seda iseäranis juhul kui paar peaks veel praegustelt tasemetelt ülespoole suunduma. Raske öelda kas eelseisvad keskpankade istungid selleks võimaluse pakuvad, kuid kui EKP istung taaskord turgudele euro optimismi toob, võib tekkida võimalus naela soodsaks soetamiseks.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.