Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Naelsterlingi flash-crash hirmutab optimiste

Oktoober 07, 2016 15:23

Kui miski on juba väga nõrk ei tähenda see seda, et nõrkus ei võiks veelgi süveneda. Sellise tõdemuse võib kohandada täna öösel naelsterlingiga toimuvatele sündmustele. Nael on sel nädalal ka konkurentsitult suurimate liikumiste tegija. Nädala lõppvaatuseks on turuosalised aga jälgimas, milliseks kujuneb USA töötururaport ning sellele vastav dollari reaktsioon.

Naelsterling. Olles eelnevalt jätkanud senist nõrgenemistrendi, jõudis nael ööl vastu reedet väga suure kukkumiseni. Ilma suuremate fundamentaalsete uudiste mõjuta langes nael mõne minuti jooksul olulisemate paaride lõikes 4-6%. Sarnaseid liikumisi võis küll näha Brexiti referendumi järgselt, kuid siis oli liikumiste käivitajaks selge põhjus ja fundamentaalne sisu. Nüüdset naela äkklangust on seostatud eelkõige algoritmkauplemise ja turgudel toimetavate robotitega, nii et mõnes mõttes võib liikumist käsitleda kui töö-õnnetust.

Öisel ajal on tavapäraselt likviidsus valuutaturgudel vähene, ning see võimendab ka suuri liikumisi. Loomulikult ei ole see julgustuseks neile, keda naela kukkumine valusalt puudutanud on. Selline naela käitumine ei ole praegusele niigi ebaselgele Ühendkuningriigi (UK) tulevikuväljavaatele sugugi toetav areng. Kuigi säärased suured murrangulised liikumised võivad sageli tähendada ka trendimuutust, võib antud juhul siiski naela ümberpöördumiseks olla liialt vara. Igal juhul on ümberpöördumisele panustajaid sedavõrd kiired liikumised mõneks ajaks kindlasti kohutamas.

Kuna brittide valitud teeks saab suure tõenäosusega olema nö. karmim versioon EL-ist lahkumisel, suureneb veelgi ebakindlus majanduse, rahapoliitika ning seetõttu ka naela väljavaadete osas. Seega ei pruugi naela põhjad peale reedeöist kukkumist veel seljataga olla. Palju oleneb loomulikult kui hästi suudab UK majandus toime tulla ilma EL-ita juhul kui realiseerub praegu terendav stsenaarium, et Euroopa ühisturust jäädakse täiesti eemale. Kui suudetakse siiski suuremat majanduse seisakut vältida ning Inglise keskpank uusi rahapoliitika leevenduskäike ei kaasa, võib naela põhi olla pigem kuude kui kvartalite kaugusel.

Dollar on enne tööturu uudiseid liikunud üsnagi loiult, kuid on siiski eelnevate päevade tugevnemist jätkanud. Neljapäeval avaldatud töötu abiraha taotlejate numbrid viitasid, et uusi toetuste taotlejaid lisandus nädala jooksul vaid 249 000 – sedavõrd madalal on näitaja olnud vaid korra peale suurt finantskriisi. Sellegipoolest turgudel märgatavat reaktsiooni ei olnud, kuna ilmselt on turuosalised skeptilised, et abiraha statistika väga adekvaatselt tööturu üldist suunda kajastab.

Dollari indeks on kerkinud üle 97,0 taseme, viimati oli indeks nii kõrgel tänavu juuli lõpus. Hetkel nähakse detsembrikuise FED-i intresside tõstmise tõenäosuseks juba ligi 64%, nii et ootused on jätkanud tõusu. Muidugi piisab sellest, et tänased tööturu numbrid ootusi ei täida, ning vahepealne dollari spurt saab jälle tagasilöögi. Konsensuse hinnangul lisandus septembris uusi töökohti 171 000, alla 150 000 jääv number tooks kahtlused FED-i suhtes taas esile ning dollari müük võiks olla tugev.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.
TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.