Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Naelsterlingi suund poliitikute ja kohtu meelevallas

Detsember 23, 2016 18:30

Turgudel on maad võtnud pühadeaegne vaikus ning liikumisulatused erinevate varaklasside puhul on tavapärasest märksa väiksemad. Kuna kogu detsember on riskivarade jaoks olnud tugev kuu, on nii aktsiaturgudel kui mujal domineerimas konsolideerumine. Valuutaturgudel on olulisemate paaride lõikes nädala suurimate liikujate hulgas naelsterling, mille puhul on ülekaalus olnud müügihuvi.

Naelsterling on lõppeval aastal peamiste valuutade seas suurimaks nõrgenejaks. Nael on suvise referendumi järgse šoki tasemetest madalamal dollari, euro ning frangi suhtes, kuid kõrgemal jeeni suhtes. Viimase puhul on mõju avaldanud Jaapaniga seotud arengud, mis on jeeni sedavõrd nõrgestanud, et ka vahekorras naelaga on kaalukauss jeeni kahjuks. Peale esialgset referendumi reaktsiooni tõi naela jaoks täiendavat müügisurvet kartus, et Ühendkuningriik (UK) võib valida nö. raske Brexiti stsenaariumi, mille korral tuleks kaubavahetuses EL-iga loobuda igasugustest soodustingimustest.

Seoses uute arengutega, mille kohaselt võib UK valitsus vajada Brexiti käivitamiseks parlamendi heakskiitu (UK Ülemkohus peaks vastava otsuse langetama lähiajal), on suurenenud ootused, et karm Brexiti stsenaarium siiski ei realiseeru. Kui Brexiti otsus lähebki parlamendi pädevusse, peaks tõenäoliselt tulemuseks olema see, et EL-ist lahkumine saab olema teatud kompromissversioon, kus tehakse järeleandmisi tööjõu vaba liikumise osas säilitades aga vastutasuks mingil kujul ligipääs EL-i vabakaubanduse hüvedele. Selliste arengute ootuses on nael viimastel kuudel mõnevõrra kosunud. Teatavat mõju on kindlasti omanud ka UK majanduse positiivsed üllatused ja Inglise keskpank (BOE).

Naela väljavaated 2017. aastal on eelkõige mõjutatud poliitilistest arengutest. Kuigi UK majandus on suutnud üllatavalt hästi toime tulla Brexiti kartustega ning BOE on varasema ettevaatliku hoiaku asemel muutunud pigem neutraalseks, kujundab suure tõenäosusega just Brexiti väljavaadete dünaamika naela edasise teekonna. Kui Ülemkohus siiski otsustab, et Artikkel 50 käivitamine on valitsuse pädevuses, tuleb uuesti päevakorda Brexiti karmim versioon ning selle mõju UK majandusele saab olema negatiivsem. Kuigi kogu UK lahkumisprotsess saab olema pikk ja selle mõju tegelikku ulatust majandusele on keeruline hinnata, saaks nael esmase reaktsioonina tugeva müügisurve osaliseks.

Vastupidine stsenaarium - parlament sekkub Brexiti protsessi - tooks naela jaoks uut optimismi, kuid pikem mõju sõltub sellest, millise mandaadi annab parlament valitsusele. Kui tulemuseks on kompromisslahendus, võiks oodata , et naela madalaimad tasemed võivad olla seljataga. Rahapoliitika poolelt võiks naela toetada inflatsiooni arengud. Sarnaselt muude piirkondadega on ka UK-s hinnakasv kiirenenud ning tõenäoliselt võib BOE Brexiti optimistlikemate stsenaariumite korral kasutama hakata positiivsemat retoorikat. Arvestades, et turuosaliste positsioneeringus on tugevas ülekaalus naela lühikesed positsioonid, tooksid positiivsed sõnumid kaasa ka tehniliste tegurite toetuse.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.