Finantsjärelevalve

Mis muutub finantsjärelevalve vahetamisel?

Admiral Markets UK tegevust reguleerib Financial Conduct Authority (FCA). Reg № 595450.

Admiral Markets AS tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (EFSA): Tegevusloa № 4.1-1/46.

Finantsjärelevalve valiku tegemisel kuvatakse sellekohane informatsioon terve kodulehe ulatuses. Kui soovite täiendavat infot teise finantsjärelevalve kohta, siis palun teostage oma valik.

Tänan, sain aru
fca
efsa

Naelsterlingi suund sõltub Brexiti dünaamikast

Mai 11, 2017 17:40

Turgudel püsib konstruktiivne sentiment, rääkida ei saa küll laiapõhjalisest optimismist, kuid üldisem riskivalmidus on jätkuvalt pigem positiivse poole peal. Nädala jooksul on olulisemate valuutade seas tugevaimaks liikujaks olnud dollar. Rahapoliitika uudiste toel on naelsterling saanud täiendava volatiilsuse osaliseks.

Dollar on neljandat päeva järjest kosumas. Dollari indeks on hetkel liikumas 99,70 piirkonnas, tehniliselt toetust võib pakkuda 99,50 piirkond. Viimastel päevadel on dollari tugevnemist toetanud Föderaalreservi (FED) liikmete erinevad sõnavõtud. Kui mitmed oodatust kesisemad USA makronäitajad suurendasid kahtlusi FED-i rahapoliitika koomale tõmbamise plaanide osas, siis hiljutised sõnavõtjad on neid kahtlusi oluliselt hajutanud. Seetõttu on juunikuise FED-i istungi osas ootused taas suurenemas, praegu indikeerivad intressifutuurid juunikuise intressitõstmise tõenäosuseks 87%.

Värskeima infona ütles kolmapäeval Erik Rosengren Bostoni FEDist, et intresse tuleks sel aastal tõsta kokku neli korda ehk korra võrra enam kui pragune FED-i konsensuse hinnang. Rosengreni sõnul viitab praegune tööhõive kiire kasv majanduse ülekuumenemisele ning ülemäärase inflatsiooni ohjamisel tuleks rahapoliitikat kiiremini karmistama. Lisaks eelnimetatule olid ka eelnevatel päevadel kõnelenud FED-i liikmed Robert Kaplan ja Esther George seisukohal, et USA majandus on jätkuvalt heas seisus, ning et intresse peaks sel aastal veel vähemalt kaks korda kergitama.

Euro liikumise seisukohalt oli intrigeerivaks kolmapäevane Mario Draghi etteaste. EKP juhi retoorika ei viidanud paraku ka sel korral suurenenud optimismile. Kuigi auditooriumis püstitati korduvalt küsimus paranevate majandusnäitajate tingimustes praeguse stiimulprogrammi vajaduse kohta, oli Draghi kindlameelselt seisukohal, et euroala inflatsiooni ning kasvuriskide osas on veel vara liialt positiivne olla. Seetõttu jäi euro reaktsioon ka suhteliselt olematuks, kuna Draghi ettevaatlik vaade ei olnud midagi sellist, mille suhtes positsioneerumist muuta.

Naelsterling. Inglise keskpank (BOE) pidas täna istungit, kus avaldati lisaks rahapoliitika sõnumitele ka majanduskasvu ja inflatsiooni väljavaade. Nael on esmase reaktsioonina mõnevõrra nõrgenenud, kuid suuri liikumisi siiski toimunud ei ole. Ootuspäraselt jättis BOE intressid muutmata. Kuigi Ühendkuningriigi (UK) inflatsioon on naela ulatusliku nõrgenemise tõttu kiirenenud oodatust enam, on UK majanduses ilmnemas nõrkuse märke. Aprilli lõpus avaldatud I kvartali kasv 0,3% osutus oodatust märksa kesisemaks ning ka täna avaldatud kaubavahetuse ja tööstustoodangu raportid jäid ootustele alla.

BOE alandas 2017. aasta majanduskasvu prognoosi (1,9% vs varasem 2,0%) ning kergitas samas inflatsiooni prognoosi (2,7% vs. varasem 2,4%). Samas kärbiti 2018. ja 2019. aasta inflatsiooniprognoosi. BOE hinnangul püsib inflatsioon kogu prognoosiperioodi jooksul kõrgemal 2,0% tasemest. Seega peaks tõstatuma küsimus kas hinnakasvu ei peaks ohjama intresside tõstmisega. BOE tõigi istungi kokkuvõttes välja, et juhul kui Brexiti protsess kulgeb ootuspäraselt, võib osutuda vajalikuks intresse tõsta kiiremini kui praegune turgude ootus seda indikeerib.

Hetkel turud sellise stsenaariumi osas tugevat veendumust ei oma – sellele viitab nii naela tänane nõrkus kui ka pikem positsioneering intressiturgudel. Kuid BOE sellesisuline seisukoht viitab selgelt, et Brexiti protsessi dünaamika omab BOE plaanide läbi naelale olulist mõju. Seega võiks Brexiti konstruktiivne kulgemine tuua tõsisemalt päevakorda BOE rahapoliitika koomale tõmbamise, mis annaks ka naelale korraliku tugevnemispotentsiaali.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon"), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets'i analüütiku poolt (edaspidi „Autor"), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets'i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets'i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets'i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex'i ning CFD'dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.